Tα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής είναι πλέον πιο ορατά από ποτέ, αποτελώντας σημαντική πρόκληση για το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς

Περισσότερο υποψιασμένες δείχνουν οι επιχειρήσεις σε σχέση με το παρελθόν και προσπαθούν να θωρακίζονται με πιο επαρκή κίνδυνο έναντι πάσης φύσεως κινδύνων. Αντικείμενο μεγαλύτερου προβληματισμού αποτελούν πλέον οι φυσικές καταστροφές.

Όπως εξηγεί, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του στο iw, o κ. Δημήτρης Μάνος, προϊστάμενος Ανάληψης Κινδύνων στην ERGO Ασφαλιστική, έντονες προκλήσεις κομίζει στην αγορά η κλιματική αλλαγή, καθώς η γνώση του «χθες» δεν είναι το απολύτως ασφαλές μονοπάτι, όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις.

Αναφορικά με τους κινδύνους του κυβερνοχώρου, αναφέρει ότι «η ζήτηση ασφαλιστικών προϊόντων cyber είναι επί του παρόντος σε πρώιμο στάδιο και, ως εκ τούτου, υπάρχει χώρος και χρόνος για λελογισμένη ανάπτυξη».

συνέντευξη στον Βάιο Κρόκο

 iw? Τι μάθαμε από την κρίση, έχουμε αλλάξει; Μόνιμος «πονοκέφαλος» για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα ήταν το ασταθές νομικό/φορολογικό πλαίσιο και η αβεβαιότητα, λόγω του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, της οικονομίας και της πολιτικής…

απ. Οι τελευταίοι μήνες δείχνουν ότι η Ελλάδα εξέρχεται από μία από τις πιο δύσκολες οικονομικές περιόδους της. Αυτό αντανακλάται κυρίως από τη μικρή ανάκαμψη που παρατηρείται στον κατασκευαστικό κλάδο, όσο και από την ανάπτυξη που προέρχεται από τον τουρισμό.

Παράλληλα όμως, άλλοι κλάδοι, όπως η μεταποίηση και οι εξαγωγές, δεν παρουσιάζουν αντίστοιχο βαθμό ανάπτυξης. Είναι γεγονός πάντως πως οι επιχειρήσεις είναι πλέον περισσότερο υποψιασμένες σε σχέση με το παρελθόν και συνεπώς πιο προσεκτικές σε επενδύσεις, και προσπαθούν πλέον να θωρακίζονται αποτελεσματικότερα έναντι των οικονομικών και πολιτικών κινδύνων.

 iw? Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να διακοπεί η επιχειρηματική δραστηριότητα. Τι ρόλο παίζουν οι καιρικές αλλαγές και οι φυσικές καταστροφές; Πού είναι ευάλωτες οι εταιρείες και ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που εντοπίζετε;

απ. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η μεγαλύτερη απειλή είναι το ασταθές οικονομικό κλίμα και οι οικονομικές εξελίξεις (πληθωρισμός, λιτότητα, αυξημένη φορολογία), που έχουν οδηγήσει σε σημαντική ύφεση της αγοράς και έλλειψη ρευστότητας, προβληματική λειτουργία της πιστωτικής διαδικασίας και δυσκολία στη δανειοδότηση των επιχειρήσεων. Αυτό ενισχύεται και από την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας.

Εν συνεχεία υπάρχουν οι ατυχηματικοί κίνδυνοι, οι οποίοι είναι ασφαλίσιμοι και μας αφορούν, όπως ενδεικτικά είναι η πυρκαγιά, η κλοπή, οι συνεχώς εντονότερες φυσικές καταστροφές, λόγω των κλιματικών μεταβολών και των ακραίων καιρικών φαινομένων, και, τα τελευταία χρόνια, οι κυβερνοεπιθέσεις και η παραβίαση των δεδομένων.

Οι κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται με φυσικές καταστροφές έχουν ιδιαίτερη σημασία από ασφαλιστικής σκοπιάς, καθότι η συγκέντρωση των κεφαλαίων στα οποία εκτίθεται η ασφαλιστική επιχείρηση και η συστηματική παρακολούθησή τους προσθέτουν δυσκολία στην αξιολόγηση του ασφαλιστικού ρίσκου και στην προστασία του ενεργητικού της.

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και τα αποτελέσματά της έχουν αρχίσει να επηρεάζουν την ασφαλιστική λειτουργία, ενώ η πρόκληση για το μέλλον είναι σημαντική. Η ασφαλιστική ανάλυση στηρίζεται στο «χθες» για να προσδιορίσει το «σήμερα» και να προβλέψει το «αύριο».

Στην προκειμένη περίπτωση όμως, η γνώση του «χθες» δεν είναι το απολύτως ασφαλές μονοπάτι…

 iw? Από την εποχή του «φθηνού χρήματος» περνάμε –αν και αρκετά δειλά– σε αύξηση των επιτοκίων. Τι ρόλο παίζουν οι αγορές, ένα πιθανό καθοδικό σπιράλ στις χρηματαγορές και, εν τέλει, η νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών;

απ. Η ασφαλιστική επίδραση των παραπάνω παρατηρείται στην αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στη συνακόλουθη αύξηση της ασφαλιστικής πίτας.

Οι νέες επενδύσεις, και ιδιαίτερα οι προερχόμενες από το εξωτερικό ή από τον δημόσιο τομέα, συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με ασφαλιστικά προϊόντα ως ελάχιστη εξασφάλιση των επενδυτών, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την παράλληλη τόνωση της ασφαλιστικής αγοράς.

iw? Η ανάφλεξη εστιών έντασης ανά τον κόσμο ή οι διχαστικές δυνάμεις, ακόμη και εντός ΕΕ, προκαλούν προβληματισμό. Πόσο επικίνδυνη μπορεί να αποβεί η γεωπολιτική αστάθεια για μια επιχείρηση;

απ. Η Μεσανατολική αστάθεια, που επεκτείνεται δυτικά, και η αύξηση του προσφυγικού δημιουργούν προβλήματα στην ελληνική επιχείρηση, καθώς έχουν αντίκτυπο στο γενικό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Η παγκόσμια τρομοκρατία και η γεωπολιτική αστάθεια δημιουργούν ανησυχία και προβληματισμό στην ασφαλιστική λειτουργία, καθότι η τελευταία στηρίζεται στη στατιστική επιστήμη για τις προβλέψεις της και η στατιστική ευημερεί όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα.

Κάθε είδους αστάθεια, και πολύ περισσότερο η γεωπολιτική, μόνον αρνητικά μπορεί να επηρεάσει την αγορά, τις επιχειρήσεις και την ασφαλιστική διαδικασία. Παράλληλα, τάσεις διχασμού στην ΕΕ, όπως π.χ. το Brexit, θα έχουν χρηματοοικονομικές και άλλες επιπτώσεις οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν στην πλήρη εξέλιξή τους.

Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει και την ασφαλιστική βιομηχανία της χώρας μας, καθώς η Μ. Βρετανία θεωρείται σημείο αναφοράς στις ασφαλιστικές εξελίξεις παγκοσμίως.

 iw? Οι νέες τεχνολογίες φέρνουν και αναδυόμενες cyber απειλές, κυβερνοεπιθέσεις κ.ά. Πώς μπορούν να τα αντιμετωπίσουν όλα αυτά οι εταιρείες;

απ. Η διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι από τις μεγαλύτερες απειλές, είτε προέρχεται από το οικονομικό περιβάλλον είτε από ατυχηματικό γεγονός, όπως και από κυβερνοεπιθέσεις.

Η κυβερνοεπίθεση, επειδή είναι κάτι καινούργιο, εμπίπτει στη σφαίρα του άγνωστου και ανησυχητικού όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματά της, αλλά ομοίως είναι καινούργιο και όσον αφορά την ασφαλιστική αντιμετώπιση και διαχείρισή του.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες, αν και προβληματίζονται σχετικά με τον έλεγχο και την αντιμετώπιση περιστατικών ευρείας κλίμακας, εντούτοις έχουν προχωρήσει στη δημιουργία και προσφορά ασφαλιστικών λύσεων για την εξασφάλιση των επιχειρήσεων και από τέτοιου είδους κινδύνους.

Η ζήτηση ασφαλιστικών προϊόντων cyber είναι, επί του παρόντος, σε πρώιμο στάδιο και, ως εκ τούτου, υπάρχει χώρος και χρόνος για λελογισμένη ανάπτυξη.

Αναδημοσίευση από το Insurance World

Διαβάστε επίσης: Eurolife ERB: Πως θα αντιμετωπίσουμε τους μεγάλους επιχειρηματικούς κινδύνους

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here