Γράφει ο Γιάννης Λεοντάρης

Σε λειτουργία τέθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα δικτύωσης www.knowledgebridges.gr, με κύριο στόχο τη διασύνδεση των Ελλήνων επιστημόνων και επιχειρηματιών σε ολόκληρο τον κόσμο, την ανταλλαγή γνώσης και την ενίσχυση της συνεργασίας τους για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η ψηφιακή πλατφόρμα, που αποτελεί έργο της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» που υλοποιεί το  παρέχει ένα φιλικό, εύχρηστο και διαδραστικό περιβάλλον στα μέλη του δικτύου με στοχευμένες υπηρεσίες διασύνδεσης.

Ειδικότερα, μέσω της πλατφόρμας προσφέρονται εξειδικευμένες λύσεις σε όσους αναζητούν συνεργάτες και πρόσβαση σε χρήσιμη πληροφόρηση για χρηματοδοτικές ευκαιρίες, υποτροφίες και σπουδές στην Ελλάδα, καθώς και σε όσους επιθυμούν να λάβουν καθοδήγηση από καταρτισμένους μέντορες και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για περαιτέρω επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη.

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος με τη δημιουργία του προφίλ του γίνεται μέλος και αποκτά αυτομάτως πρόσβαση στις ακόλουθες υπηρεσίες:

Συνεργασίες: Καταχωρούνται αιτήματα για συνεργασία, με βάση το πεδίο δραστηριότητας, τα ενδιαφέροντα και άλλα χαρακτηριστικά των χρηστών. H υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της Πρωτοβουλίας (νομικά και φυσικά πρόσωπα) να δημιουργήσουν νέες συνεργασίες  στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της έρευνας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Καθοδήγηση: Παρέχεται στα μέλη του δικτύου εξειδικευμένη καθοδήγηση από καταρτισμένους μέντορες σε θέματα που καλύπτουν κρίσιμους τομείς και διαστάσεις της επιχειρηματικής και ερευνητικής δραστηριότητας, καθώς και της ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων.

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες και κίνητρα: Παρέχεται έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για χρηματοδοτικά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ερευνητικής δραστηριότητας.

Υποτροφίες: Παρέχεται πληροφόρηση για όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές α’ και β’ κύκλου (διδακτορικό), καθώς και σε επίπεδο μεταδιδακτορικής έρευνας. Η πληροφόρηση συμπεριλαμβάνει τα ιδιωτικά ιδρύματα/κληροδοτήματα που απευθύνονται είτε σε όλους τους πολίτες, είτε σε πολίτες συγκεκριμένων περιοχών της χώρας.

 

Σεμινάρια και webinars: Υλοποιούνται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, διαδικτυακά σεμινάρια με στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του δικτύου με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Έρευνες: Διενεργούνται πρωτογενείς έρευνες, που συμβάλλουν στη δημιουργία και διάχυση γνώσης, με επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, την έρευνα, την καινοτομία αλλά και την επιχειρηματικότητα.

 

Χρήσιμες πληροφορίες: Διατίθενται χρήσιμες και χρηστικές πληροφορίες  για τους Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό, που αφορούν θέματα φορολογίας, κοινωνικής ασφάλισης, παροχές, δικαστικά, οικογενειακά και στρατολογικά θέματα, εκπαίδευσης και ελληνικής γλώσσας, ιθαγένειας, άδειες παραμονής και πρεσβείες, καθώς και τις υπηρεσίες της e-διοίκησης.

Η πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας»

Η πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), με χρηματοδότηση από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από το 2017.

Έχει στόχο τη δικτύωση των Ελλήνων, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής και επαγγελματικής τους απασχόλησης ώστε να συμβάλει στην ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας μεταξύ τους και στην ανάπτυξη της χώρας.

Ειδοποιός διαφορά της πρωτοβουλίας, σε σύγκριση με άλλες αντίστοιχες εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες, είναι το γεγονός ότι δίνει έμφαση πρωτίστως στην αξιοποίηση της γνώσης και τεχνογνωσίας των Ελλήνων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, και όχι κατ’ ανάγκη ή αποκλειστικά στον επαναπατρισμό τους.

Η πρωτοβουλία αξιοποιεί τη συσσωρευμένη εμπειρία, την τεχνογνωσία, το εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, αλλά και τα εργαλεία και την ψηφιακή υποδομή που διαθέτει το ΕΚΤ. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας και με κεντρικό άξονα τη λειτουργία μιας σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας, παρέχονται στοχευμένες υπηρεσίες και υλοποιούνται δράσεις και εκδηλώσεις, που καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς: ενίσχυση δικτύωσης, προβολή των Ελλήνων εντός και εκτός χώρας, χαρτογράφηση ανθρώπινου δυναμικού, παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here