Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Η Insurance Europe δημοσίευσε τις θέσεις της αναφορικά με τις προτάσεις της ΕΕ για μια βιώσιμη ταξινόμηση των επενδύσεων (sustainability taxonomy). Μεταξύ άλλων επισημαίνει:

Για το εύρος της ταξινόμησης, οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες στηρίζουν την έμφαση που δίνουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα χρηματοοικονομικά προϊόντα που αξιολογούνται ως «βιώσιμα περιβαλλοντικά». Η πρόταση του Κοινοβουλίου να διευρύνει το εύρος της ταξινόμησης και σε άλλα προϊόντα είναι πρόωρη και κινδυνεύει να εγείρει θέματα βιωσιμότητας και αναλογικότητας.

Ενθάρρυνση της μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία: Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι υπέρ μιας ταξινόμησης που ενθαρρύνει την διαδικασία της μετάβασης. Επομένως, η πρόταση του Συμβουλίου να αναγνωριστεί ότι οι διαδικασίες μετάβασης συνεισφέρουν δυνητικά στην αειφορία είναι καλοδεχούμενη. Και τούτο διότι η προσέγγιση αυτή θα ενθαρρύνει όλους τους κλάδους της οικονομίας  να καταστήσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα πιο βιώσιμα, χωρίς να περιορίζει άνευ λόγου το επενδυτικό «σύμπαν».

Απαιτήσεις δημοσιότητας: Με δεδομένο ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν μεγάλα και διαφοροποιημένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, η άσκηση της αξιολόγησης βιωσιμότητας των επενδύσεων στην υφιστάμενη ταξινόμηση είναι πολύπλοκη και μπορεί να οδηγήσει σε ασύμβατα αποτελέσματα μεταξύ διαφόρων κλάδων. Ανάλογα με τα διαθέσιμα δεδομένα, οι επενδυτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προτεινόμενες απαιτήσεις δημοσιότητας στη βάση της βέλτιστης προσπάθειας για να αποφεύγονται μη απαραίτητα ρίσκα.

-Πλατφόρμα βιώσιμης χρηματοδότησης: Η δημιουργία πλατφόρμας βιώσιμης χρηματοδότησης αντιμετωπίζεται θετικά από την Insurance Europe ως απαραίτητο κανάλι για την επικαιροποίηση της ταξινόμησης και την παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων. Η ασφαλιστική βιομηχανία δηλώνει πρόθυμη να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του συστήματος ταξινόμησης

Χρονοδιάγραμμα: Το τρέχον χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της ταξινόμησης μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα συμμόρφωσης για τους παίκτες της αγοράς και να δημιουργήσει σύγχυση στους επενδυτές. Γι’ αυτό και η Insurance Europe προτείνει ένα πιο ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα που δεν δημιουργεί «δυσαρμονία» μεταξύ της υιοθέτησης του Κανονισμού περί Βιώσιμων Επενδύσεων  και των σχετικών εξουσιοδοτικών πράξεων που θα εξειδικεύσουν τις απαιτήσεις του.

Insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here