Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Σαφείς αιχμές για την αναθεώρηση της οδηγίας Solvency II αφήνει η Ενωση των (Αντ)ασφαλιστικών εταιρειών της ΕΕ Insurance Europe.

Σε συνέχεια της έκθεσης προόδου που δημοσίευσε η Κομισιόν για την πορεία του project της ενοποίησης των κεφαλαιαγορών της ΕΕ (Capital Markets Union-CMU), ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Insurance Europe Olav Jones σχολίασε: «Ως οι μεγαλύτεροι θεσμικοί επενδυτές στην ΕΕ, οι ασφαλιστικές εταιρείες της Ευρώπης εξαρχής στήριξαν την στόχευση της Ενοποίησης των Κεφαλαιαγορών για  απελευθέρωση κεφαλαίων. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει αναμφίβολα σημειωθεί, πολλά θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν».

«Όσον αφορά την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου της Οδηγίας Solvency II, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χάνει την ευκαιρία να απελευθερώσει κεφάλαια που οι ασφαλιστικές θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ», τονίζει ο κ. Jones.

Και τούτο διότι ένας από τους στόχους της CMU είναι να αντιμετωπίσει τα ρυθμιστικά εμπόδια στις επενδύσεις, περιλαμβανομένων των προληπτικών ρυθμίσεων της Solvency II που αποθαρρύνουν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις από πλευράς ασφαλιστικής βιομηχανίας.

«Έχουν γίνει ορισμένες ευπρόσδεκτες βελτιώσεις αναφορικά με τη μεταχείριση των Απλών, Διάφανων και Τυποποιημένων (Simple, Transparent and Standardized-STS) τιτλοποιήσεων και υποδομών, αλλά περαιτέρω πρωτοβουλίες είναι επιθυμητές και εφικτές», τονίζει η Insurance Europe. «Πολλές σημαντικές πτυχές- ίδια κεφάλαια, το περιθώριο ρίσκου, η προσαρμογή μεταβλητότητας (volatility adjustment) και η δυνατότητα απορρόφησης ζημιών της αναβαλλόμενης φορολογίας δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς στην αναθεώρηση της Solvency II φέτος».

Στην έκθεση προόδου για το CMU, η Κομισιόν αναφέρεται στις προσαρμογές που έχει εισηγηθεί, ομως το προσχέδιο –που αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης– δεν επιτυγχάνει τον στόχο της απελευθέρωσης κεφαλαίων.

Η ασφαλιστική βιομηχανία είναι πεπεισμένη ότι η έλλειψη αποτελεσματικής δράσης από πλευράς Κομισιόν συνιστά χαμένη ευκαιρία. Οι ασκόπως υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα μακροπρόθεσμα ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών πρέπει να επανεξεταστούν ώστε να αντανακλούν την πραγματική μακροπρόθεσμη έκθεση σε κινδύνους της συγκεκριμένης κατηγορίας ενεργητικού, καταλήγει η Insurance Europe.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here