Η Lamda Development  ανακοίνωσε την παραίτηση των κ.κ. Ευτύχιου Βασιλάκη και Οδυσσέα Κυριακόπουλου από τη θέση τους ως μέλη στην Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκαν την ανακοίνωση κατά την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της παύσης της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. για τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης,

α) για τον κ. Βασιλάκη, 1.319.840 ιδίων μετοχών στην εταιρεία με την επωνυμία «Αεροπορία Αιγαίου Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία», στην οποία ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης είναι εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικός μέτοχος (με ποσοστό συμμετοχής 36,68%), ενώ κατέχει και καίρια διοικητική θέση και

β) για τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, 546.167 ιδίων μετοχών στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΥΜΗΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», λόγω δηλωθείσας μετοχικής σχέσης του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει να ενημερώσει τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό, όπως ο νόμος ορίζει, για τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης το συντομότερο δυνατόν.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here