Την ανάγκη για οριστική επίλυση του θέματος των εκποιήσεων και των αναδιαρθρώσεων, ούτως ώστε να μειωθούν δραστικά τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ), να επωφεληθεί η παραγωγικότητα και να τονωθεί η οικονομία προς όφελος τραπεζών και δανειοληπτών, υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.).

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι πρέπει οπωσδήποτε να θεσμοθετηθεί το ταχύτερο μηχανισμός ή να διαμορφωθούν οι υπάρχοντες μηχανισμοί, σημειώνοντας πως ο θεσμοθετημένος φορέας του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου έχει βασικές αδυναμίες γιατί οι αποφάσεις του δεν είναι δεσμευτικές και η θητεία του είναι πενταετής, με προοπτική ανανέωσης, για ακόμη πέντε χρόνια. «Η επαγγελματικότητα και η ευσυνειδησία αλλά και η εργατικότητα του συγκεκριμένου Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου κ. Παύλου Ιωάννου είναι παραδεχτή από όλους», προσθέτει.

Ο Σύνδεσμος εισηγείται να βρεθεί νομοθετικός τρόπος ούτως ώστε η θητεία του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου να είναι ανάλογη με εκείνη των Δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και οι αποφάσεις του να είναι δεσμευτικές.

Αλλες εισηγήσεις είναι να υπάρχει δικαίωμα Έφεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο ή σε κάποιο άλλο όργανο και του οποίου η απόφαση θα εγγυάται απονομή δικαιοσύνης καθ’ ικανοποίηση και των δυο μερών, δηλαδή των ΑΠΙ και των Δανειοληπτών. «Η καταφυγή στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο με την νέα μορφή που εισηγούμαστε, θα αναστέλλει το δικαίωμα των ΑΠΙ να προχωρούν σε ιδιωτικές εκποιήσεις, χωρίς όμως να επηρεάζονται τα χρονοδιαγράμματα της υφιστάμενης νομοθεσίας», τονίζεται, ενώ προστίθεται ότι τα ΑΠΙ πρέπει να υποχρεωθούν να συμμορφώνονται με τον Nόμο Περί Καταχρηστικών Ρητρών ούτως ώστε να αποφεύγεται η προσφυγή στα Δικαστήρια που απαιτούν χρόνο και χρήμα.