του Βάιου Κρόκου

Ένα κρίσιμο τεστ για τον τουριστικό κλάδο και το σύνολο της οικονομίας αποτελεί η φετινή λειψή σεζόν που ήδη διανύουμε. Το προφίλ της χώρας, με τον χαμηλό αριθμό κρουσμάτων και θανάτων, αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα για την ώρα, ωστόσο όλα θα κριθούν στην πράξη. Τα 12 θετικά δείγματα COVID-19 που εντοπίστηκαν σε πτήση από το Κατάρ σήμαναν συναγερμό και αποδεικνύουν τις δυσκολίες του εγχειρήματος, καθώς ελλοχεύουν κίνδυνοι σε υγειονομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο εργασιών στον τουρισμό και όχι μόνο.

Όχι αστική ευθύνη στα ξενοδοχεία

Συνήθως, ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο για αστική ευθύνη τουριστικών μονάδων θα κάλυπτε ατυχήματα πελατών κατά την διαμονής τους στο χώρο της επιχείρησης, από αμέλεια ή παραλείψεις των ιδιοκτητών ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους και σχετίζονται με τους χώρους λειτουργίας και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, ή ακόμα και ομαδοποιημένες καλύψεις, ανάλογα με τα όρια της ευθύνης για τα οποία θα ήθελε να ασφαλιστεί ένας ξενοδόχος.

Ωστόσο το τελευταίο νομοσχέδιο είναι σαφές καθώς δεν θα προκύπτει αστική ευθύνη για τα ξενοδοχεία σε περίπτωση κρούσματος (ασχέτως αν υπήρχε κάποιο συμβόλαιο που θα περιείχε ειδικούς όρους), εφόσον οι τουριστικές επιχειρήσεις «αποδεικνύουν την προσήκουσα εφαρμογή των όρων των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου». Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται κυρίως σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

-Για παράδειγμα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν τους όρους των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου της παρ. 1 επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, καθώς και αναστολή λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.

Χαμηλή η συμμετοχή των ξενοδοχειακών μονάδων στην ασφάλιση

Είναι αλήθεια ωστόσο, ξέχωρα από τους κινδύνους που έχει φέρει η πανδημία, πως ο ξενοδοχειακός κλάδος δεν έχει τόσο μεγάλη συμμετοχή στην ασφάλιση. Τουλάχιστον όχι τόσο όσο είναι το αποτύπωμα του κλάδου και του τουρισμού συνολικά στην οικονομία. Παρά τις προκλήσεις που μπορεί να έχει να αντιμετωπίσει μια μονάδα, ένα μικρό μέρος είναι ασφαλισμένο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ για το 2018, μόλις 11.540 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διατηρούσαν ασφαλιστήριο περιουσίας και 13.010 ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης, δηλαδή σε ποσοστά 28% και 32% επί των συνόλων αντίστοιχα.

Κυρίως, οι μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές μονάδες που έχουν συμφωνίες με ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού φαίνεται πως συνάπτουν συμβόλαια. Ο κλάδος είναι κατακερματισμένος και η ασφάλιση μικρών ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κλπ επαφίεται στις ανάγκες, τον σχεδιασμό και την ασφαλιστική συνείδηση του κάθε ιδιώτη – επιχειρηματία.

Business Interruption

Ένα θέμα που είναι επίκαιρο όσο ποτέ αποτελούν οι απώλειες που καταγράφονται λόγω της διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (business interruption), ζήτημα στο οποίο έχει σημαντικό ρόλο ο ασφαλιστικός κλάδος.

Είναι γεγονός ωστόσο πως τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στην πλειοψηφία τους προβλέπουν καλύψεις για απώλεια εισοδήματος με κινδύνους που σχετίζονται με γεγονότα όπως σεισμοί, πυρκαγιές, πολυήμερες και υλικές καταστροφές και όχι με διακοπή δραστηριότητας λόγω πανδημίας.

Σε διεθνές επίπεδο κυρίως (ΗΠΑ, Γαλλία κλπ) το ζήτημα αυτό αναδείχθηκε σε μείζον πρόβλημα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει δικαστικές διαμάχες.

Είναι αλήθεια, ωστόσο, πως η συγκυρία αναδεικνύει το γεγονός πως το ζήτημα της διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι κίνδυνοι και οι πιο εξειδικευμένες καλύψεις είναι κάτι που θα απασχολήσουν εκ νέου την αγορά, καθώς για την ώρα η των καλύψεων για απώλεια εισοδήματος ενεργοποιείται μόνο σε καλυπτόμενους κινδύνους αφού στις περισσότερες περιπτώσεις στα συμβόλαια εμπίπτει η Ανωτέρα Βία λόγω της πανδημίας.

Η σεζόν ξεκίνησε, τα νερά παραμένουν «αχαρτογράφητα» και ευχή όλων είναι να μην υπάρξει ένα δεύτερο – καταστρεπτικό – lockdown. Ζοφερή είναι η εικόνα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Endeavor Greece για το σύνολο της οικονομίας: 6 στις 10 επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας, με ταμειακά διαθέσιμα που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να λειτουργούν για διάστημα μικρότερο των 6 μηνών, ενώ οι μισές εξ αυτών (3/10) δηλώνουν μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα. Μόνο το 15% έχει εξασφαλισμένη ρευστότητα για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους και είναι ασφαλής σε περίπτωση δεύτερου lockdown.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here