Μετά την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ενημερωτικού δελτίο για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση των μετοχών της ΔΑΑ κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ (αντιστοιχεί στο 19% του συνόλου των μετοχών) ανοίγει σήμερα και θα παραμείνει ανοικτό για έξι εργάσιμες ημέρες.

Η δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή των μετοχών του Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος στο Χρηματιστήριο, δεν στοχεύει σε δυναμικούς επενδυτές που αναζητούν υψηλούς αναπτυξιακούς ρυθμούς και μεγάλες αποδόσεις.

  • Ο ΔΑΑ φιλοδοξεί να είναι η «μετοχή-ομόλογο» του Χρηματιστηρίου της Αθήνας που θα διανέμει υψηλά μερίσματα τα οποία θα αντιστοιχούν σχεδόν στο 100% της καθαρής κερδοφορίας του.

Οι αναλυτές υπολογίζουν τα ετήσια καθαρά κέρδη στο ύψος των 180 έως 200 εκατ. Ευρώ και περιμένουν μια μερισματική απόδοση της τάξης του 9%.

Το Εύρος Τιμής Διάθεσης εντός του οποίου διατίθενται οι Προσφερόμενες Μετοχές κυμαίνεται μεταξύ €7,00 και €8,20 ανά Προσφερόμενη Μετοχή.

 

Η Τιμή Διάθεσης μπορεί να ορισθεί εντός ή κάτω από το Εύρος Τιμής Διάθεσης αλλά δεν μπορεί να υπερβεί τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης.

Η Τιμή Διάθεσης αναμένεται να καθορισθεί, μετά το πέρας της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, στις ή περί τις 2 Φεβρουαρίου 2024, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα αναφέρεται σε δημόσια ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (ΗΔΤ) του ΧΑ, το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών του ΔΑΑ στο ΧΑ θα λάβει χώρα μέσω της διάθεσης των υφισταμένων μετοχών κυριότητας του ΤΑΙΠΕΔ (30% των μετοχών του ΔΑΑ, ήτοι 90.000.000 μετοχές) σε συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό (η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Συγκεκριμένα οι Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν, καταρχήν, ως εξής:

(α) 15%, που αντιστοιχεί σε 13.500.000 των Προσφερόμενων Μετοχών, θα προσφερθεί στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές

(β) 85%, που αντιστοιχεί σε 76.500.000 των Προσφερόμενων Μετοχών, θα προσφερθεί εκτός Ελλάδας, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, που απευθύνεται σε πρόσωπα που ευλόγως θεωρείται ότι είναι «Ειδικοί Θεσμικοί Αγοραστές» στις ΗΠΑ και «ειδικοί επενδυτές» σε κάθε σχετικό κράτος μέλος του ΕΟΧ).

Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, ο Πωλητής Μέτοχος μπορεί να πωλήσει έως και 5.181.818 μετοχές επιπρόσθετης κατανομής. Αυτές αντιστοιχούν κατ’ ανώτατο όριο σε 10% του συνολικού αριθμού των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών εξαιρουμένων των AviAlliance Cornerstone Μετοχών και των Copelouzos Cornerstone Μετοχών

 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς, το 10% των μετοχών του ΔΑΑ θα μεταβιβαστεί στον υφιστάμενο μέτοχο του ΔΑΑ, εταιρεία AviAlliance GmbH, η οποία ελέγχεται από το Καναδικό fund PSP Investments και είναι σήμερα ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος του ΔΑΑ με ποσοστό περίπου 40%, στην τιμή διάθεσης των μετοχών της Συνδυασμένης Προσφοράς, πλέον ενός premium.

Συγκεκριμένα θα είναι «σε συνολική τιμή που ανέρχεται στο ποσό της Τιμής Διάθεσης πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό των AviAlliance Cornerstone Μετοχών συν μία προσαύξηση ίση με το κατώτερο από

(i) το ποσό που ισούται με το 19% της συνολικής Τιμής Διάθεσης που αφορά τις AviAlliance Cornerstone Μετοχές και

(ii) €75 εκατομμυρίων (η «Προσαύξηση»), υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης ή/και της παραίτησης από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Cornerstone Συμφωνία AviAlliance»

Επιπλέον, 1% των μετοχών του ΔΑΑ θα μεταβιβαστεί στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς και στην τιμή διάθεσης των μετοχών στα μέλη της οικογένειας Κοπελούζου, τα οποία είναι και σήμερα μέτοχοι του ΔΑΑ συνολικού ποσοστού περίπου 5%.

Συγκεκριμένα, σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 55% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΑΑ, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και του Υπερταμείου που κατέχουν το 30% και το 25% των μετοχών αντίστοιχα. Η AviAlliance, ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος του ΔΑΑ, κατέχει σήμερα περίπου το 40% και η οικογένεια Κοπελούζου περίπου το 5%.

Το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ