Στο 62,64% ανήλθε το ποσοστό της SwitzGroup Europe Limited μετά από αγορά 111.200 κοινών ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,09%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η εταιρεία με την επωνυμία «Κρητών Άρτος Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ», εταιρία εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 17 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς του ΧΑ, και σε συνέχεια της από 8/2/2019 ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρία με την επωνυμία «SwitzGroup Europe Limited» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η «SwitzGroup Europe Limited» προέβη σε αγορά, με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC) και με ημερομηνία εκκαθάρισης την 8/2/2019, 111.200 κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,09% του συνόλου των μετοχών της «Κρητών Άρτος Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία» δ.τ. «Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ». Κατόπιν των ανωτέρω, η «SwitzGroup Europe Limited» κατέχει αμέσως και εμμέσως συνολικά 3.333.551 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 62,64% του συνόλου των μετοχών της «Κρητών Άρτος Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία» δ.τ. «Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ. Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς του ΧΑ δεδομένου ότι το ποσοστό άμεσης και έμμεσης συμμετοχής των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «SwitzGroup Europe Limited» ανήλθε του ορίου του 5%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here