Στο 1,8% διαμορφώθηκε το α’ τρίμηνο του 2023 ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της Aegean Baltic Bank, με την τράπεζα να διατηρεί 80% κάλυψη από προβλέψεις. 

Στα τέλη του περασμένου έτους η τράπεζα που εξειδικεύεται στις ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις και έχει βρεθεί πολλάκις στο «στόχαστρο» επενδυτών εμφάνισε μικτά υπόλοιπα μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 8,6 εκατ. ευρώ ή 1,6% του συνολικού μικτού υπολοίπου δανείων (527,9 εκατ. ευρώ) έναντι 10,8 εκατ. ευρώ και 1,9% αντίστοιχα το 2021. Σύμφωνα με την τράπεζα, περίπου το 70% του συνολικού υπολοίπου ΜΕΔ του 2022 προερχόταν από το χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών δανείων και το 30% από το χαρτοφυλάκιο μη ναυτιλιακών/εταιρικών δανείων, ενώ το 2021 όλα τα ΜΕΔ προέρχονταν εξ ολοκλήρου από το χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών δανείων. «Η μείωση του δείκτη ΜΕΔ αποδίδεται στη μείωση των υπολοίπων ΜΕΔ μέσω ανακτήσεων κατά 4,8 εκατ. ευρώ και στην υποβάθμιση ενός προηγουμένως εξυπηρετούμενου δανείου, ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, στην κατηγορία αβέβαιης είσπραξης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά στις προβλέψεις, αυτές ανήλθαν συνολικά σε 9,6 εκατ. ευρώ (2021: 7,6 εκατ. ευρώ), εκ των οποίων 7,4 εκατ. ευρώ αφορούν στα ΜΕΔ (2021: €5,4 εκατ.). Στο τέλος του 2022, η κάλυψη των ΜΕΔ από προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους διαμορφώθηκε σε 86% (2021: 49,7%).

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here