Στην απόκτηση εξωχρηματιστηριακά 1.350.000 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της INTRACOM Holdings προχώρησε στις 11 Οκτωβρίου η εταιρεία Cleardrop Holdings Limited, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο και ελεγχόμενο από τον κ. Σωκράτη Κόκκαλη, Πρόεδρο του Δ.Σ. της εισηγμένης.

Η συνολική αξία των νεοαποκτηθέντων μετοχών ανέρχεται σε 2.173.500 ευρώ.

  • «Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι η CLEARDROP HOLDINGS LIMITED νομικό πρόσωπο συνδεόμενο και ελεγχόμενο από τον κ. Σ. Κόκκαλη, Πρόεδρο του Δ.Σ. της INTRACOM HOLDINGS, την 11/10/2022 απέκτησε εξωχρηματιστηριακά 1.350.000 Kοινές Oνομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές INTRACOM HOLDINGS, συνολικής αξίας 2.173.500 ευρώ»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here