«Η τόνωση των ελληνικών εξαγωγών και η διεύρυνση της εξαγωγικής μας δραστηριότητας, ειδικότερα δε στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας και υψηλής διεθνούς ζήτησης, θα έλεγα ότι είναι ένα ισχυρό προ-απαιτούμενο για να κερδίσει η ελληνική οικονομία μία καλύτερη θέση στο νέο διεθνή καταμερισμό. Να κερδίσει η Ελλάδα έναν ουσιαστικότερο ρόλο στο ευρωπαϊκό και το διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι, στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά μας».

Τα παραπάνω τόνισε η Χριστίνα Θεοφιλίδη, Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, μιλώντας στην εκδήλωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, «Επανασχεδιασμός του Χάρτη των Ελληνικών Εξαγωγών».

Αναλυτικά η ομιλία:

«Η δύναμη και η ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών αποτελούν κατά κοινή πεποίθηση, μία βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας. Αποτελούν όμως παράλληλα και μία σημαντική πρόκληση. Την προοπτική να διαμορφώσουμε πράγματι ένα καινούργιο οικονομικό μοντέλο στον τόπο μας, πιο παραγωγικό και ανταγωνιστικό. Διότι είναι και θα παραμείνουν πάντα οι εξαγωγές μας, ο καθρέπτης και το κίνητρο προς αυτή την κατεύθυνση. Ο δείκτης που θα μας φανερώνει πόσο καλά ή άσχημα τα πηγαίνουμε οικονομικά, σε σύγκριση με τους άλλους.

Η υποστήριξη και η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, θεωρώ συνεπώς ότι είναι για όλους τους κοινωνικούς εταίρους και για όλους εμάς ειδικότερα στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, μία στρατηγικής σημασίας προτεραιότητα. Μία εθνικής σημασίας προτεραιότητα.

Η τόνωση των ελληνικών εξαγωγών και η διεύρυνση της εξαγωγικής μας δραστηριότητας, ειδικότερα δε στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας και υψηλής διεθνούς ζήτησης, θα έλεγα ότι είναι ένα ισχυρό προ-απαιτούμενο για να κερδίσει η ελληνική οικονομία μία καλύτερη θέση στο νέο διεθνή καταμερισμό. Να κερδίσει η Ελλάδα έναν ουσιαστικότερο ρόλο στο ευρωπαϊκό και το διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι, στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά μας.

Γι’ αυτό, αισθάνομαι σήμερα τιμή και χαρά μεγάλη, που με καλέσατε και βρίσκομαι εδώ μαζί σας, να μιλήσουμε για τις εξαγωγές, τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και τον απαιτούμενο εξαγωγικό προσανατολισμό της χώρας μας. Το έργο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και της προέδρου του, της κας Χριστίνας Σακελλαρίδη, είναι πολύ μεγάλο. Η συμβολή του Συνδέσμου διαχρονικά υπήρξε πολύ σημαντική και αναμφισβήτητα καθοριστική στην προώθηση των ελληνικών εξαγωγών.

Αλλά και η Εθνική Τράπεζα, διαχρονικά στηρίζει την εθνική προτεραιότητα των ελληνικών εξαγωγών. Πιστεύουμε ότι ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας, είναι απόλυτα συνυφασμένος με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, τη διαρκή αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, τις επενδύσεις στην καινοτομία, στα σύγχρονα δίκτυα τροφοδοσίας, καθώς και τη διείσδυση σε νέες αναδυόμενες αγορές.

Γι’ αυτό στην Εθνική έχουμε δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές και συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Εξειδικευμένα trade finance χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτουμε, χρηματοδοτικά αναπτυξιακά προγράμματα για τις επιχειρήσεις του κλάδου, συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλα.

Θεωρούμε πράγματι ότι η ενίσχυση και η προοπτική των εξαγωγών μας αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Μία ξεχωριστή ευκαιρία, χάρη στις εισροές του Ταμείου Ανάκαμψης και τα αυξημένα κοινοτικά προγράμματα, αλλά και μία σπουδαία πρόκληση ταυτόχρονα, για να αλλάξουμε ή να βελτιώσουμε το μοντέλο της ελληνικής οικονομίας και να βάλουμε τις βάσεις μίας σταθερότερης οικονομικής ανάπτυξης.

Μία πρόκληση που μπορεί να ενεργοποιήσει επενδυτικά κεφάλαια από το εσωτερικό, αλλά και να προσελκύσει νέα σημαντικά κεφάλαια από το εξωτερικό, να συμβάλει καθοριστικά στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, να αλλάξει τις μεθόδους προώθησης και συναλλαγών, να καθιερώσει νέα υψηλότερης ποιότητας στάνταρ και να αναβαθμίσει το ελληνικό brand, εξέλιξη που θα έχει πολλαπλά οφέλη.

Ήδη, είναι αισιόδοξο και ενθαρρυντικό ότι οι ελληνικές εξαγωγές σημειώνουν άνοδο και το 2022 έκλεισαν με ένα ποσοστό αύξησης της τάξης του 6% σε πραγματικούς όρους. Ποσοστό αρκετά υψηλότερο του μέσου όρου της προηγούμενης δεκαετίας. Μάλιστα, αυξημένη διείσδυση εντοπίζεται σε αγορές εκτός Ευρώπης όπως Μέση Ανατολή, κάτι που θα συζητηθεί και ειδικότερα στη σημερινή Ημερίδα. Ιδιαίτερα σημαντικό επίσης είναι ότι οι βασικοί πυλώνες της εξαγωγικής ανόδου ήταν οι κλάδοι υψηλής τεχνολογίας, με ρυθμούς ανάπτυξης 14 έως 20%, καθώς και οι κλάδοι μέσης τεχνολογίας, με ηπιότερους ρυθμούς ανάπτυξης 6 έως 9%.

Είναι ακόμη αξιοσημείωτο ότι σε αναλυτικό επίπεδο 129 προϊόντων, που καλύπτουν το 85% του συνόλου των εξαγωγών, πάνω από το 50% κέρδισαν μεγαλύτερο μερίδιο έναντι των Ευρωπαίων ανταγωνιστών.

Συνεκτιμώντας τις συγκρατημένες προσδοκίες των εξαγωγικών παραγγελιών, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα σε βασικές αγορές της Ευρώπης, είναι επίσης ενθαρρυντικό ότι οι ελληνικές εξαγωγές εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν την αυξητική τους πορεία και το 2023. Έστω και με ήπιους ρυθμούς.

Πολύ αξιόλογο ακόμη στοιχείο θεωρώ τις εκτιμήσεις μας ότι, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα πενταετίας, οι ελληνικές εξαγωγές μπορεί να σημειώνουν μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 5% με 6%.

Στην Εθνική Τράπεζα πιστεύουμε στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας, πιστεύουμε στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, στην εξωστρεφή αντίληψη και επικεντρωνόμαστε σε λύσεις και προτάσεις γύρω από αυτό το οικοσύστημα. Ενδεικτικά και συνοπτικά να αναφερθώ σε άξονες σε αυτή την κατεύθυνση.

  • Εξασφάλιση ρευστότητας με εξειδικευμένα trade finance χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως για παράδειγμα μέσω προεξόφλησης προθεσμιακής εξαγωγικής ενέγγυας πίστωσης, αναλαμβάνοντας έως και εξ ολοκλήρου το ρίσκο.
  • Η καινοτόμα πλατφόρμα i-bank trade finance, διευκολύνει την καθημερινότητα των επιχειρήσεων εξασφαλίζοντας τη γρήγορη και ασφαλή διαχείριση των συναλλαγών. Μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε on line τις εξαγωγές σας, να παρακολουθήσετε τις αξίες, να παρακολουθήσετε ότι η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται με τους όρους που έχετε συμφωνήσει με τους πελάτες σας.
  • Προσφέρουμε χρηματοδοτήσεις μέσω του προγράμματος Εξωστρέφεια του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων. Μπορείτε να λάβετε έως ένα εκατομμύριο ανακυκλούμενο όριο από την Εθνική Τράπεζα και έχετε τη δυνατότητα να ασφαλίσετε στον Οργανισμό τα προϊόντα που εξάγετε σε ποσοστό κάλυψης 80% ανά τιμολόγιο.
  • Συνεργαζόμαστε με διεθνείς βεβαιούσες τράπεζες παγκόσμιας εμβέλειας, όπως οι European Investment Bank, European Bank, International Finance Corporation και χορηγούμε μέσω των εγγυοδοτικών τους προγραμμάτων Ενέγγυες Πιστώσεις, Εγγυητικές Επιστολές, Stand by Letters of Credit, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
  • Ακόμη, μέσω του πλαισίου της συνεργασίας μας με το Ευρωπαικό Ταμείο Επενδύσεων και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, συμμετέχουμε και προσφέρουμε στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις εστιασμένα χρηματοδοτικά προϊόντα. Αντίστοιχα, στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, ο οποίος εστιάζει σε επενδύσεις ψηφιακού, τεχνολογικού μετασχηματισμού και έργα πράσινης μετάβασης, καθώς και μέσω του νέου ΕΣΠΑ για την Ανταγωνιστικότητα το διάστημα 2021- 2027, διαθέτουμε προϊόντα όπως Bridge Financing, Δάνειο Παγίων για την κάλυψη μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής κλπ.

Μέρος τoυ σχεδιασμού της Τράπεζας μας αποτελεί και η δημιουργία επιχειρηματικών οικοσυστημάτων που στόχο έχουν την ολοκληρωμένη κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών των πελατών μας με μη αμιγώς τραπεζικές υπηρεσίες και εργαλεία που υποστηρίζουν και βοηθούν την εξωστρέφεια τους προβάλλοντας την επιχείρηση τους διεθνώς.

Μια από τις πρόσφατες πρωτοβουλίες μας προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η στρατηγική συνεργασία μας με το eBay. Μέσω αυτής μας της συνεργασίας οι εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους στην τεράστια αυτή παγκόσμια πλατφόρμα, να εκπαιδευτούν σε σύγχρονες τεχνικές marketingκαι το κυριότερο, να αποκτήσουν ευκαιρίες δικτύωσης με δυνητικούς πελάτες στις αγορές του εξωτερικού.

Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και πάλι για τη σημερινή πρόσκληση. Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι η Εθνική Τράπεζα, τα τελευταία χρόνια ισχυροποίησε τον ισολογισμό της, ενίσχυσε την κερδοφορία της και συνέχισε τον μετασχηματισμό της.

Το όραμά μας παραμένει σταθερό. Θέλουμε να είμαστε η Τράπεζα πρώτης επιλογής. Η αξιόπιστη Τράπεζα που στηρίζει δυναμικά την ανάπτυξη, διατηρώντας ανθρώπινο πρόσωπο. Η Τράπεζα που πρωτοπορεί σε θέματα καινοτομίας και ψηφιακών υπηρεσιών, προσφέροντας παράλληλα συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση μέσω του Δικτύου Καταστημάτων και των επιχειρηματικών συμβούλων της.

Οι διεθνείς συνθήκες μπορεί να είναι δύσκολες εμείς όμως διατηρούμε την αισιοδοξία μας στηρίζοντας ενεργά αυτόν τον τόσο σημαντικό κλάδο για την οικονομία της χώρας μας, συνεχίζουμε την «Εθνική» στρατηγική για την ανάπτυξη των εξαγωγικών μας επιχειρήσεων».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here