ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΕΚΤΕΡ. Αμφότερες σε νέα υψηλά 52 εβδομάδων, καθώς η μεν μετοχή της Δομικής Κρήτης “έκλεισε” στα 0,894 ευρώ της δε ΕΚΤΕΡ στα 1,42 ευρώ.
   Απόδοση +19,20% και +1,43% αντίστοιχα (σε διάστημα εβδομάδας) με την ΕΚΤΕΡ να καταγράφει αυξημένες συναλλαγές/σε άνοδο της μετοχής από την συνεδρίαση της Δευτέρας.
    Αποτίμηση στα 14,20 εκατ.€ για την Δομική Κρήτης, στα 15,98 εκατ. € για την ΕΚΤΕΡ, με τον μεν επικεφαλής της πρώτης (Γιώργος Μ. Συνατσάκης) να έχει επιβεβαιώσει (μετά από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) τις συνομιλίες για το ενδεχόμενο στρατηγικού χαρακτήρα μετοχικής συνεργασίας.
Από την πλευρά της ΕΚΤΕΡ η διοίκηση (Θανάσης Σίψας) φέρεται να έχει εξετάσει ανάλογη πρόταση, σε μία συγκυρία που η κινητικότητα στο στρατόπεδο των “μικρών” του κλάδου (Θεμέλη, ΤΕΚΑΛ, Δομική, Redex, Κωνσταντινίδης) “υπαγορεύεται” και από την δραματική επιβάρυνση πρώτων υλών και του κατασκευαστικού κόστους.