του Ηλία Λεκκού 

•     Tο Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) άφησε αμετάβλητα τα παρεμβατικά επιτόκια. Επανέλαβε ότι πρώτα θα ολοκληρωθούν οι μηνιαίες αγορές  αξιογράφων μέσω του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (ΑΡΡ) και «μετά από κάποιο χρόνο» (που μπορεί να είναι από μία εβδομάδα μέχρι μερικούς μήνες) θα προχωρήσει στην πρώτη αύξηση επιτοκίου. Οι προσαρμογές στα επιτόκια θα είναι σταδιακές. Εκτιμά ότι τα βασικά επιτόκια θα διατηρηθούν ως έχουν έως ότου ο πληθωρισμός φανεί να φθάνει το «συμμετρικό» στόχο του 2% αρκετά πριν το τέλος της περιόδου των προβλέψεών της και να διατηρείται βάσιμα σε αυτό το επίπεδο για το υπόλοιπο διάστημα, αλλά και μεσοπρόθεσμα.

•    Επιβεβαίωσε ότι οι μηνιαίες αγορές τίτλων μέσω του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (ΑΡΡ) θα είναι €40 δισ. τον Απρίλιο, €30 δισ. τον Μάιο και €20 δισ. τον Ιούνιο και επανέλαβε ότι προσδοκά να ολοκληρώσει το ΑΡΡ εντός του γ΄ τριμήνου. Ανέφερε ότι στη συνεδρίαση του Ιουνίου θα αποφασίσει το πότε θα ολοκληρώσει το ΑΡΡ προκαλώντας έκπληξη στις αγορές που ανέμεναν κάτι συγκεκριμένο στη συνεδρίαση του Απριλίου.

•     Σχετικά με τις επανεπενδύσεις του κεφαλαίου των τίτλων που λήγουν και που αγοράστηκαν μέσω του ΡΕΡΡ επανέλαβε ότι θα τις πραγματοποιεί τουλάχιστον έως τα τέλη του 2024, ενώ του ΑΡΡ θα τις εκτελεί για αρκετό διάστημα μετά την πρώτη αύξηση στα βασικά της επιτόκια. Επιβεβαίωσε ότι σε περίπτωση κατακερματισμού στις χρηματοπιστωτικές αγορές λόγω της πανδημίας, η ΕΚΤ θα μπορεί να διεξάγει τις επανεπενδύσεις με ευελιξία ως προς το χρόνο, τις κατηγορίες των αξιογράφων και τις χώρες.

•      Αναγνώρισε ότι ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί σημαντικά και ότι θα παραμείνει υψηλός κατά τους επόμενους μήνες, κυρίως λόγω της απότομης ανόδου των τιμών της ενέργειας. Επίσης, ότι οι πληθωριστικές πιέσεις (και λόγω των τιμών της ενέργειας) έχουν ενισχυθεί σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Στην αγορά εργασίας διαπιστώνει συνεχιζόμενη βελτίωση, ενώ χαρακτήρισε τις αυξήσεις στους μισθούς περιορισμένες (muted).

•     Παραδέχεται ότι ο πόλεμος επηρεάζει σοβαρά την οικονομία και ότι έχει αυξήσει σημαντικά την αβεβαιότητα. Επομένως έχει αυξηθεί ο κίνδυνος για χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης και για υψηλότερο πληθωρισμό (ιδίως βραχυπρόθεσμα). Ωστόσο, δεν κρύβει την ανησυχία της ότι, ενώ ο αντίστοιχος κίνδυνος που συνδέεται με την πανδημία έχει περιοριστεί, οι επιπτώσεις του πολέμου μπορούν να επιδράσουν εντονότερα αρνητικά στο οικονομικό κλίμα και να επιτείνουν τα προβλήματα από την πλευρά της προσφοράς.

•     Οι επενδυτές αντέδρασαν με μείωση της ισοτιμίας EURUSD και με σημαντική μείωση της απόδοσης των γερμανικών διετών κρατικών ομολόγων. Παράλληλα, οι τιμές των μετοχών αυξήθηκαν ελαφρώς, ενώ το spread των εταιρικών ομολόγων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο.

                             

{Ο κ. Ηλίας Λεκκός είναι Chief Economist στον Όμιλο της Τρ. Πειραιώς}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here