Ανθεκτικά οικονομικά αποτελέσματα, ευθυγραμμισμένα με τις τάσεις που σημειώθηκαν κατά τα προηγούμενα τρίμηνα εμφάνισε ο BFF Banking Group.

Τα βασικά σημεία

  • Για τη συνολική χρήση του 2020 τα προσαρμοσμένα έσοδα ανήλθαν σε € 97,6 εκατ., μειωμένα κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (στο +7% μη υπολογίζοντας τις εισπράξεις τόκων καθυστερημένης αποπληρωμής).
  • Οι νέες εργασίες ανήλθαν σε € 5,8 δισ. (αύξηση 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος)
  • Το χαρτοφυλάκιο δανεισμού των πελατών παρέμεινε σταθερό ως αποτέλεσμα γρηγορότερων εισπράξεων. Υπεραπόδοση σε σχέση με την ιταλική αγορά factoring. Ποσοστό της τάξεως του 43% εκτος Ιταλίας – ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 41% που σημειώθηκε κατά το τέλος του 2019.
  • Αυξημένος όγκος μη-αναγνωρισμένων και εκτός προϋπολογισμού τόκων καθυστερημένης αποπληρωμής στα €406 εκατ.
  • Επάρκεια χρηματοδοτικών πόρων της τάξεως των € 4,2 δισ. με € 0,6 δισ. μη χρησιμοποιούμενες πιστωτικές γραμμές.
  • Χαμηλό προφίλ ρίσκου, με καθαρά μη-εξυπηρετούμενα δάνεια μειωμένα κατά 34% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το κόστος ρίσκου ανήλθε σε 8 μ.β. ενώ ο δείκτης κάλυψης είναι της τάξεως του 84%. Αμελητέος όγκος αναστολών πληρωμών από πιστώσεις στα € 3 εκατ. ή 0,07% του υπολοίπου δανείων έναντι πελατών στις 31/12/2020.
  • Ισχυρή κεφαλαιακή θέση (ο δείκτης CET1 και ο συνολικός κεφαλαιακός δείκτης ανήλθαν σε 15,5% και 21,6% αντίστοιχα) με πλεονάζον κεφάλαιο της τάξεως των € 107 εκατ. πάνω από τον στόχο του 15% σε ό,τι αφορά τον συνολικό κεφαλαιακό δείκτη. Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 26% συνυπολογίζοντας τα συνολικά μερίσματα.

Τα συνολικά μερίσματα των χρήσεων 2019 και 2020 ανέρχονται σε € 169 εκατ. και είναι έτοιμα προς αποκοπή, δεν συνυπολογίζονται στους κεφαλαιακούς δείκτες. Ο Όμιλος αναμένει σχετική ενημέρωση από την Τράπεζα της Ιταλίας προκειμένου να προσδιοριστεί η ημερομηνία αποκοπής.

Εφαρμογή του νέου κανονισμού ορισμού αθέτησης (DoD): θετική επίδραση στον δείκτη CET1 και στον συνολικό κεφαλαιακό δείκτη, οι οποίοι ανήλθαν σε 4,5% και 6,6% αντίστοιχα, σε συνέχεια και της στάθμισης ρίσκου που εφαρμόζει ήδη ο ανταγωνισμός.

DEPObank: Η ολοκλήρωση της συμφωνίας και η συνεπακόλουθη συγχώνευση αναμένονται μέσα στο α’ τρίμηνο του 2021. Η νέα εταιρική οντότητα που θα προκύψει θα παρουσιαστεί επίσημα στο κοινό αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Κριτήρια ESG: Ισχυρή δέσμευση για υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη, ευθυγραμμισμένη με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών. Οι σχετικές, μη-οικονομικής φύσεως πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν στο πλαίσιο των επικείμενου ετήσιου απολογισμού.

Ελλάδα: Η συνεισφορά της ελληνικής δραστηριότητας factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής στον κύκλο εργασιών του Ομίλου ανέρχεται σε € 65 εκατ. (έναντι € 54 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο) σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 21%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here