Σε συνέχεια της 24.706/29.5.2024 Εγκυκλίου της ΕΑΕΕ, γίνεται ενημέρωση ότι στις 19 Ιουνίου κατατέθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην Βουλή το ανωτέρω νομοσχέδιο που καθιερώνει την Ιδιωτική Ασφάλιση στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Το κείμενο μπορείτε να εντοπίσετε εδώ.

Το σχέδιο Νόμου δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από αυτό που είχε αναρτηθεί προς διαβούλευση. Τα άρθρα που κυρίως αφορούν στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις παραμένουν τα 3-5 στο Κεφάλαιο Β ́. Στο άρθρο 5 με το οποίο θεσπίζεται από 1.1.2025 η υποχρεωτική ασφάλιση για τις επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 2 εκ., η μόνη διαφοροποίηση αφορά στην κάλυψη της δασικής πυρκαγιάς που προστέθηκε σε αντικατάσταση του όρου «πυρκαγιά από φυσικά αίτια», μετά από αίτημά μας. Οι υπόλοιπες διατάξεις αναφορικά με τους καλυπτόμενους κινδύνους (παρ. 1), την κατ’ ελάχιστον ασφάλιση (παρ. 2), το πρόστιμο των 5.000 € (παρ. 3) και την εξαίρεση των ανασφαλίστων επιχειρήσεων από την κρατική αρωγή και την στεγαστική συνδρομή (παρ. 4) παραμένουν ως έχουν.

Επόμενη διαφοροποίηση εντοπίζεται στο άρθρο 3 που αφορά στην λειτουργία του Συμβουλίου Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών, στο οποίο έχουν προστεθεί τρία νέα μέλη και το οποίο πλέον γίνεται 18μελές. Μετά από αίτημα της διαμεσολάβησης συμμετέχει εκπρόσωπος από την Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και επιπλέον προστέθηκε και ένας εκπρόσωπος από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών. H θητεία των μελών αυτών ορίζεται τριετής με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.

Τέλος, ούτε και στο κατατεθέν σχέδιο νόμου έχουμε εντοπίσει διάταξη για υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων για φυσικές καταστροφές, όπως είχε ανακοινωθεί. Εφόσον εισαχθεί με τροποποιητική διάταξη, καθώς και για τις υπόλοιπες διατάξεις που θα υιοθετηθούν μετά την ψήφιση του νόμου, θα σας ενημερώσουμε σε επόμενη εγκύκλιό μας.