Το επιτόκιο Libor (London Inter-bank Offered Rate) καταργείται σε λίγες ημέρες.

Το διατραπεζικό επιτόκιο του Λονδίνου (London Interbank Offered Rate ή LIBOR) μέχρι σήμερα, δημοσιεύεται καθημερινά από τον Διαχειριστή Δεικτών Αναφοράς ICE [ICE Benchmark Administration (IBA)] και αντικατοπτρίζει το κόστος δανεισμού των τραπεζών χωρίς παροχή εξασφαλίσεων στις χρηματαγορές, στα διάφορα νομίσματα.

Το LIBOR αντιπροσωπεύει ένα επιτόκιο διατραπεζικού δανεισμού, το οποίο παρέχεται από συγκεκριμένες τράπεζες (Libor panel Banks), οι οποίες συμμετέχουν στον υπολογισμό του, βασίζεται σε ανεξασφάλιστες διατραπεζικές συναλλαγές, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, και προσδιορίζεται με τη “μεθοδολογία καταρράκτη” (“Waterfall Methodology”) επιτρέποντας τη δημοσίευσή του κάτω από όλες τις συνθήκες της αγοράς.

  • Από το 2022, όλα τα δάνεια με επιτόκιο αναφοράς το Libor θα μεταταχθούν υποχρεωτικά σε νέο επιτόκιο αναφοράς, ανάλογα με το νόμισμα.

Οι τράπεζες ενημερώνουν τους δανειολήπτες για την οριστική κατάργηση των επιτοκιακών δεικτών Libor σε Ελβετικό Φράγκο (CHF LIBOR), σε Ιαπωνικό Γιέν (JPY LIBOR) και για το LIBOR σε Ευρώ (EURO LIBOR).

  • Στην Ελλάδα, η συντριπτική πλειονότητα των δανείων σε ξένο νόμισμα είναι σε ελβετικό φράγκο, με επιτόκιο αναφοράς το Libor.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νέο επιτόκιο αναφοράς για τα δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο, θα είναι ο δείκτης Saron – Swiss Average Rate Overnight, δηλαδή, ο μέσος δείκτης επιτοκίων του Ελβετικού Φράγκου διάρκειας μίας ημέρας.

  • Υπάρχουν επίσης κάποιες λίγες δανειακές συμβάσεις σε ιαπωνικό γιέν οι οποίες επίσης θα μεταπηδήσουν σε νέο επιτόκιο αναφοράς, το TONAR.

Στόχος της κατάργησης του LIBOR στην Ευρώπη, είναι να μειωθεί η ανασφάλεια δικαίου και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, διασφαλίζοντας ότι θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή ένα νόμιμο επιτόκιο αντικατάστασης μέχρι τη στιγμή που δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ένας δείκτης αναφοράς συστημικής σημασίας.

Σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, η Κομισιόν εξουσιοδοτείται να αντικαθιστά τους λεγόμενους «δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας», οι οποίοι θα μπορούσαν να διαταράξουν τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη, και άλλους σχετικούς δείκτες αναφοράς, εάν η παύση τους μπορεί να προκαλέσει σημαντική διαταραχή στη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επίσης σε θέση να αντικαθιστά δείκτες αναφοράς τρίτων χωρών εάν η κατάργησή τους μπορεί να προκαλέσει σημαντική διαταραχή στη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών ή να εγείρει συστημικό κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here