Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ μέχρι €3,8 εκατ. εμπραγμάτως εξασφαλισμένου με σκοπό την κάλυψη αγοράς βιομηχανικού ακινήτου προς εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της εταιρείας, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η πρόσφατη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 5/10/2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 71,97% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 7.012.829 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου μετοχικού κεφαλαίου 9.742.920 ευρώ.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ μέχρι τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (3.800.000,00€), εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, με σκοπό την κάλυψη αγοράς βιομηχανικού ακινήτου προς εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της Εταιρείας.

2. Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των επιμέρους ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου και την υπογραφή των οικείων συμβατικών κειμένων.

3. Έγινε ενημέρωση για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Get Free Email Updates!

Εγγραφείτε δωρεάν στο newsletter του banks.com.gr

Δέχομαι να αποθηκευθεί το e-mail μου στο σύστημα αποστολής newsletter.

Το e-mail σας δε θα δοθεί ποτέ σε τρίτους. Μπορείτε να απεγγραφείτε όποτε επιθυμείτε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here