Σε μία πρώτη δοκιμασία οι αγορές, την Δευτέρα, μετά την αναγκαστική συγχώνευση /απορρόφηση της Credit Suisse από την UBS, την συντονισμένη παρέμβαση 5 κεντρικών τραπεζών με την προσοχή πλέον να έχει στραφεί στην συνεδρίαση της FeD.

Ο διπλασιασμός της στήριξης του ελβετικού τραπεζικού συστήματος από την Βέρνη, ο εσπευσμένος χαρακτήρας για την κάλυψη εγγυήσεων στην αγορά ομολόγων των ΗΠΑ, καταδεικνύουν την σοβαρότητα της κατάστασης, όπως και την σύνθετη μορφή της λόγω της συσχέτισης των αγορών μεταξύ τους. Μέχρι τώρα η Ευρώπη διαθέτει περισσότερες εξασφαλίσεις/εγγυήσεις από το regional τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ χωρίς αυτό όμως να διασφαλίζει απόλυτα το χρηματοπιστωτικό σύστημα της “γηραιάς ηπείρου”. H φετινή αγαπημένη επιλογή των επενδυτών και η υπεραπόδοση των τραπεζών το 2023 τούς έκανε να πιαστούν εξαπίνης από την κατάρρευση των μετοχών τους, αλλά και τους φόβους που έχουν ανακύψει για ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας. 

Στους επόμενους δύο μήνες, οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να βρουν τη χρυσή τομή σε μια εύθραυστη σχέση κόστους χρήματος και παροχής ρευστότητας, ώστε να μην «τραυματίσουν» το τραπεζικό σύστημα και παράλληλα να περιορίσουν την αύξηση των τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες.

Από ΧΡΗΜΑ WEEK