Ένα έτος ιστορικό ήταν το 2022 για την Dorian LPG συμφερόντων του Γιάννη Χατζηπατέρα.

Ανακοινώνοντας τα οικονομικά της μεγέθη για το έτος, αλλά και για το τέταρτο τρίμηνο,η ναυτιλιακή ανέφερε ότι το 2022 υπήρξε το καλύτερο χρηματοοικονομικό έτος στην ιστορία της, κάτι που σε σημαντικό βαθμό στηρίχθηκε στη σημαντική άνοδο των ναύλων.

Ειδικότερα η Dorian LPG κατέγραψε:

  • Έσοδα 133,6 εκατ. δολάρια από 79,6 εκατ. δολάρια το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο
  • Μέσο ισοδύναμο ημερήσιο χρονοναύλωσης (TCE) 68,135 δολάρια από 43,372 δολάρια
  • Κέρδη 76 εκατ. δολάρια ή 1,89 δολάρια ανά μετοχή από 35,4 εκατ. δολάρια ή 0,88 δολάρια ανά μετοχή το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο
  • Προσαρμοσμένα EBITDA 102,1 εκατ. δολάρια

Για το 12μηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου του 2023 η εταιρεία κατέγραψε:

  • Έσοδα 389,7 εκατ. δολάρια από 274,2 εκατ. δολάρια
  • Μέσο ισοδύναμο ημερήσιας χρονοναύλωσης (TCE): 50,462 δολάρια από 34,669 δολάρια
  • Κέρδη 172.4 εκατ. δολάρια ή 4,29 δολάρια ανά μετοχή από 53,6 εκατ. δολάρια ή 1,33 δολάρια ανά μετοχή
  • Προσαρμοσμένα EBITDA 271,4 εκατ. δολάρια

«Το τέταρτο τρίμηνο σφράγισε την καλύτερη οικονομική χρονιά στην ιστορία της εταιρείας.

Τα ισχυρά αποτελέσματα ναύλωσης και ο σταθερός ισολογισμός μας επέτρεψαν να επιστρέψουμε σχεδόν 225 εκατομμύρια δολάρια στους μετόχους μας κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2023.

Η δέσμευσή μας για λογικές και περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις αποδεικνύεται από την προσθήκη τριών VLGC πλοίων διπλού καυσίμου μέχρι στιγμής, με ένα τέταρτο να έρχεται μέσα στη χρονιά.

Είμαι ευγνώμων για την αφοσίωση των πληρωμάτων και των ομάδων μας που οδηγούν τη συνεχή επιτυχία και την πρόοδό μας ως κορυφαίος πάροχος ασφαλών, αξιόπιστων, καθαρών και χωρίς προβλήματα μεταφορών και ως υπεύθυνοι διαχειριστές του μετοχικού κεφαλαίου μας» σχολίασε σχετικά ο Πρόεδρος, Διευθυντής και CEO της Dorian LPG, Γιάννης Χατζηπατέρας.