Την παρουσία και το ισχυρό ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του προς πώληση χαρτοφυλακίου “κόκκινων” εταιρικών δανείων με εξασφαλίσεις επί ακινήτων της Alpha Bank – project Neptune – εξεδήλωσαν οι περισσότεροι από τους μεγάλους παίκτες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Τουλάχιστον πέντε είναι οι μη δεσμευτικές προσφορές έχουν κατατεθεί για το προς πώληση χαρτοφυλάκιο. Bain, Apollo, Lone Star και Fortress συμπεριλαμβάνονται μεταξύ όσων κατέθεσαν μη δεσμευτικές προσφορές, όπως και η B2Kapital.

Η Αlpha Βank, σε συνεργασία με την PriceWaterCoopers (PwC), η οποία λειτουργεί ως σύμβουλος πώλησης, αναμένεται να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες την μεθεπόμενη εβδομάδα ( σ.σ. μετά τις 19 Αυγούστου) για το ποιοι περνούν στη δεύτερη φάση.

Οι δεσμευτικές προβλέπεται να κατατεθούν το Φθινόπωρο

Tο προς πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει

  • δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 1,8 δισ. ευρώ, τα οποία ανήκουν σε περίπου 1100 – μικρομεσαίες- επιχειρήσεις.  Τα δάνεια διαθέτουν εξασφαλίσεις επί περίπου 4000 ακινήτων, εμπορικής αξίας περίπου 1,1 δισ. ευρώ.
  • Το 70% των εξασφαλίσεων αποτελεί πρώτη προσημείωση, ενώ περίπου το 45% της αξίας των εξασφαλίσεων προέρχεται από τους 100 μεγαλύτερους δανειολήπτες του χαρτοφυλακίου.
  • Το 30% των ενυπόθηκων ακινήτων είναι εμπορικά, περίπου το 20% βιομηχανικά, ενώ υπάρχουν ξενοδοχεία, οικόπεδα, αποθήκες κ.α. Σε όρους γεωγραφικής διασποράς το 30% των ενυπόθηκων ακινήτων βρίσκεται στην Αθήνα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here