Η EY παγκοσμίως, ανακοίνωσε την επέκταση της στρατηγικής της συμμαχίας με την Procter & Gamble (P&G), για την παροχή επιχειρησιακών δυνατοτήτων και λύσεων σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση των πρωτοφανών προκλήσεων και της διαταραχής της αγοράς που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19.

Αναπτύσσοντας την ήδη υπάρχουσα συμμαχία μεταξύ της EY και της P&G, η ενίσχυσή της επεκτείνει το πεδίο της σημερινής σχέσης μεταξύ των δύο οργανισμών, σε όλες τις λειτουργίες της αλυσίδας αξίας, συμπεριλαμβανομένων της στρατηγικής, του προγραμματισμού, της αποθήκευσης, της εξυπηρέτησης πελατών, αλλά και της μεταφοράς και διανομής, με στόχο την επιτάχυνση του μετασχηματισμού της και τη μείωση των κινδύνων.

Η προσέγγιση αυτή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση περιλαμβάνει:

– Τα θεμέλια της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα οποία εξασφαλίζουν τις βάσεις για τις λειτουργίες του δικτύου εφοδιασμού (supply network operations – SNO), συμπεριλαμβανομένων του οργανωτικού σχεδιασμού και των θεμελιωδών διαδικασιών και ρόλων εργασίας.

Προηγμένα εργαλεία και αυτοματοποίηση, τα οποία προσφέρουν καινοτόμους πόρους και τεχνικές που έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση ή / και την ψηφιοποίηση των υπαρχουσών επιχειρησιακών λειτουργιών, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

– Τη λύση Run-to-Target (RTT) Transformation Accelerator, η οποία παρέχει μια δομημένη μεθοδολογία αυτοεξυπηρέτησης (self-service), για την επίτευξη γρήγορων αποτελεσμάτων και βιώσιμης αλλαγής, μέσω της ενδυνάμωσης του εργατικού δυναμικού.

Σημειώνεται ότι η συστηματική αυτή προσέγγιση, βοηθά τις επιχειρήσεις να εξελιχθούν ολιστικά, καταργώντας τα διαδικαστικά στεγανά, μειώνοντας τους απαιτούμενους πόρους, και ενισχύοντας, παράλληλα, την αποδοτικότητα. Επιτρέπει την ευθυγράμμιση πολλαπλών τμημάτων της επιχείρησης – όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, το οικονομικό τμήμα, οι πωλήσεις και η εμπορική διεύθυνση – με κοινούς στόχους που αφορούν τον μετασχηματισμό. Η ευθυγράμμιση αυτή, επιτρέπει, επίσης, την ενισχυμένη αλληλεπίδραση με τους πελάτες και τους προμηθευτές, προσφέροντας αυξημένη ορατότητα κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here