«Το δεύτερο τρίμηνο, η Siemens συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία και πέτυχε ισχυρή λειτουργική απόδοση. Η αύξηση των παραγγελιών και των εσόδων αντικατοπτρίζει για ακόμα μία φορά την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες για την υποστήριξή που παρέχουμε σε θέματα ψηφιοποίησης, αυτοματοποίησης και βιωσιμότητας.

Σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον, η επιχείρησή μας συνεχίζει να είναι ισχυρή», δήλωσε ο Roland Busch, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG. «Συμμετέχουμε στη διεθνή κοινότητα που καταδικάζει τον πόλεμο στην Ουκρανία και επικεντρωνόμαστε στη στήριξη των ανθρώπων μας, καθώς και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Σήμερα, ανακοινώσαμε την απόφασή μας να πραγματοποιήσουμε μια μεθοδική διαδικασία μετάβασης για να τερματίσουμε τις βιομηχανικές επιχειρηματικές μας δραστηριότητες στη Ρωσία», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ομίλου.

«Με ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα και εξαιρετικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους € 1,3 δισ., το δεύτερο τρίμηνο της Siemens υπογραμμίζει τις εκτελεστικές μας δυνατότητες και τη δύναμή μας, ακόμη και ενόψει σημαντικών αντίξοων συνθηκών. Τα απτά πλέον αποτελέσματα της βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου μας και η συνεχής αντιμετώπιση των προκλήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας μας επιτρέπουν να κοιτάξουμε με σιγουριά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού μας έτους. Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνουμε τις εκτιμήσεις μας», δήλωσε ο Ralf P. Thomas, Οικονομικός Διευθυντής της Siemens AG.

-Οι παραγγελίες για το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 32% σε δωδεκάμηνη βάση, στα € 21 δισ., λόγω της διψήφιας ανάπτυξης σε όλες τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 16% σε δωδεκάμηνη βάση, στα € 17 δισ. Ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων ήταν 1,23.

-Οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 22%, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών και των αποτελεσμάτων χαρτοφυλακίου, κυρίως της εξαγοράς της Varian Medical Systems, Inc. μεταξύ των υπό εξέταση περιόδων.

-Τα κέρδη για τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες μειώθηκαν στα € 1,8 δισ. με περιθώριο κέρδους 11,0%. Και τα δύο επιβαρύνθηκαν σε μεγάλο βαθμό από € 0,6 δισ. σε επιπτώσεις, κυρίως στη Mobility, μετά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία.

-Τα καθαρά κέρδη ήταν € 1,2 δισ. με τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) να ανέρχονται στα € 1,29. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή πριν από την κατανομή των τιμών της αγοράς (EPS pre PPA) ήταν €1,50, ενώ τα καθαρά έσοδα της τρέχουσας περιόδου περιλάμβαναν επιπτώσεις που σχετίζονται με τη Ρωσία συνολικού ύψους € 0,6 δισ., το προηγούμενο τρίμηνο επωφελήθηκε από κέρδος εκχώρησης € 0,9 δισ. στο πλαίσιο των διακοπεισών δραστηριοτήτων.

-H ελεύθερη ταμιακή ροή από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες ανέβηκε στα € 1,3 δισ. για το τρίμηνο (1,2 δισ. το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2021).

2ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2022

Αυξημένες ευκαιρίες ανάπτυξης σε πολλές βασικές αγορές για τη Siemens παρά το συνεχιζόμενο περίπλοκο μακροοικονομικό περιβάλλον που επηρεάστηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, και την πανδημία του κορονοϊού (COVID-19). Συνεχής αποφυγή μεγάλων διαταραχών από αυξημένους κινδύνους της εφοδιαστικής αλυσίδας που σχετίζονται με ηλεκτρονικά εξαρτήματα, πρώτες ύλες και logistics.

-Συνεχίστηκε η πολύ υψηλή παραγγελιοληψία, σημειώνοντας διψήφια αύξηση σε όλες τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες.

-Σημαντική αύξηση εσόδων στη Siemens Healthineers, στη Digital Industries καιστη Smart Infrastructure. Τα έσοδα της Mobility επηρεάστηκαν από τη μείωση των εσόδων μετά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία.

-Οι συναλλαγματικές διαφορές πρόσθεσαν τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες η καθεμία στην αύξηση παραγγελιών και εσόδων. Τα αποτελέσματα χαρτοφυλακίου, που σχετίζονται κυρίως με την εξαγορά της Varian Medical Systems Inc. (Varian) το 3ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2021, πρόσθεσαν έξι ποσοστιαίες μονάδες στην παραγγελιοληψία και πέντε ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση εσόδων.

-Κέρδη Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων: σημαντική αύξηση στη Siemens Healthineers, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων ισχυρών πωλήσεων των rapid covid test και βελτιώσεων στις Digital Industries και Smart Infrastructure. Συνολική μείωση λόγω σημαντικής ζημίας στη Mobility που οφείλεται σε απομειώσεις και άλλες επιβαρύνσεις συνολικού ύψους € 0,6 δισ. μετά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία. Η Digital Industries και η Smart Infrastructure παρουσίασαν μικρές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη Ρωσία.

-Κέρδη στις εταιρείες χαρτοφυλακίου, κυρίως λόγω του κέρδους αναπροσαρμογής αξίας €  0,3 δισ. που σχετίζεται με την ανακοινωθείσα πώληση της μετοχής της Siemens στη Valeo Siemens eAutomotive GmbH. Οι ζημίες στο πλαίσιο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων ήταν υψηλότερες κατά € 0,3 δισ.

-Τα καθαρά έσοδα επηρεάστηκαν κατά € 0,6 δισ. από απομειώσεις και άλλες επιβαρύνσεις, που καταγράφηκαν κυρίως στην Mobility, μετά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία. Το δεύτερο τρίμηνο του 2021 περιλάμβανε κέρδος € 0,9 δισεκατομμυρίων από την πώληση της Flender GmbH στο πλαίσιο των διακοπεισών δραστηριοτήτων.

-Οι Βιομηχανικές Δραστηριότητες δημιούργησαν ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους € 1,9 δισ. με κύκλο μετατροπής μετρητών 1,07 – ελαφρώς υψηλότερο από το δεύτερο τρίμηνο του 2021, όπου οι δωρεάν ταμειακές ροές ήταν ακόμη υψηλότερες στα € 2,1 δισ. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για τον Όμιλο Siemens ήταν € 1,3 δισ., πάνω από το δεύτερο τρίμηνο του 2021, το οποίο περιλάμβανε υψηλότερους φόρους. Οι προαναφερθείσες επιπτώσεις που σχετίζονται με τη Ρωσία δεν είχαν καμία επίδραση στις ελεύθερες ταμειακές ροές το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

-Το απασχολούμενο κεφάλαιο ROCE μειώθηκε κυρίως λόγω της μείωσης του καθαρού εισοδήματος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here