Με σταθερά ανοδικούς ρυθμούς συνεχίστηκε κατά το β΄τρίμηνο της χρονιάς η πορεία των οικονομικών μεγεθών για την NP Ασφαλιστική.

Έτσι, το κλείσιμο του α΄ εξαμήνου του 2018 βρίσκει την εταιρεία με παραγωγή ύψους 16,3 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 7,52% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα – ποσοστό αύξησης μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς βάσει των στοιχείων εξαμήνου 2018 της ΕΑΕΕ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αύξηση της παραγωγής προήλθε κυρίως από την αστική ευθύνη αυτοκινήτου μαζί με τις συμπληρωματικές καλύψεις αυτού σε ποσοστό 8,4%, ενώ σταθεροποιητικά ανοδικά διαμορφώθηκε η παραγωγή στους κλάδους πυρός και λοιπούς κλάδους.

H προσεκτική ανάληψη κινδύνων βάσει των κανόνων underwriting διαμόρφωσε κατά το α΄ εξάμηνο 2018 ένα καλό αποτέλεσμα ζημιών (L/R) στο σύνολο του χαρτοφυλακίου, της τάξης του 43,1%, και συντήρησε το υψηλό λειτουργικό αποτέλεσμα της εταιρείας.

Tα κέρδη προ φόρων βάσει διεθνών λογιστικών προτύπων (ΔΛΠΧ), διαμορφώνονται στα 4 εκατ. ευρώ, προερχόμενα από την οργανική ανάπτυξη του οργανισμού. Οι πληρωθείσες ζημιές κατά το α΄εξάμηνο ήταν 6,6 εκατ. ευρώ και τα τεχνικά αποθέματα στο τέλος του ίδιου εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα 34,1 εκατ. ευρώ. 

Δείκτες φερεγγυότητας

Οι δείκτες φερεγγυότητας της NP Ασφαλιστικής είναι από τους μεγαλύτερους στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, με τον δείκτη φερεγγυότητας (SCR) να διαμορφώνεται στο 208,3% και τον δείκτη MCR στο 827,3% βάσει των στοιχείων α΄ εξαμήνου 2018. 

Στρατηγικές ανάπτυξης

Οι βασικές στρατηγικές της εταιρείας εστιάζονται στην υγιή αύξηση του μεριδίου αγοράς της NP αλλά μέσα από την κερδοφόρα ανάπτυξη των θεμελιωδών της μεγεθών, στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Συνεργάτες και τους Ασφαλισμένους, και με ωφέλιμα και άκρως ανταγωνιστικά προϊόντα προς όφελος των καταναλωτών.

Ανάπτυξη και εκπαίδευση δικτύου

Η πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας βασίζεται στην καλύτερη και παραγωγικότερη αξιοποίηση των επαγγελματικών δυνατοτήτων των Συνεργατών της, σε συνδυασμό με την τεχνολογική αναβάθμιση όλων των καθημερινών εργαλείων δουλειάς που είναι απαραίτητα στη σύγχρονη εποχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η NP Ασφαλιστική δίνει μεγάλη έμφαση στην συνεχή διαδικασία εκπαίδευσης, μέσω των κατά τόπους σεμιναρίων επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης των Συνεργατών της, με την διεξαγωγή πάνω από 60 σεμιναρίων μέσα στο 2018 για τους υποχρεωτικούς Τομείς Α΄,  Β΄ και Γ΄ του 2018,  καθώς και επαναληπτικών σεμιναρίων για εκκρεμότητες προηγουμένων ετών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here