Το ποσό των 345,4 εκατ. ευρώ απέδωσε στους μετόχους της μέσα σε μία διετία η Intrum Hellas, με το 80% (276,3 εκατ. ευρώ) να κατευθύνονται στη σουηδική Intrum, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία καθώς βρίσκεται σε συζητήσεις με τους πιστωτές της για αναδιάρθρωση χρέους και κεφαλαιακής δομής.

Πιο αναλυτικά, στην πρόσφατη έκτακτη γενική συνέλευση η ελληνική θυγατρική αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου, ύψους 27,4 εκατ. ευρώ, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 55 σε 47 ευρώ, ανεβάζοντας, έτσι, τη συνολική επιβράβευση μετόχων, κατά τη φετινή χρονιά, σε 110,8 εκατ. ευρώ. Η Intrum Hellas έκλεισε το 2023, με κύκλο εργασιών 223,45 εκατ. ευρώ, μειωμένο σε σχέση με το 2022 (232 εκατ. ευρώ). Χάρη, όμως, στη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 5,5% συντήρησε την κερδοφορία της σε αντίστοιχα επίπεδα με αυτά του 2022. Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 149 εκατ. ευρώ (159 εκατ. ευρώ το 2022) και τα κέρδη προ φόρων σε 112,5 εκατ. ευρώ, έναντι 110,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, που αποτελούν ιστορικά υψηλή επίδοση.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 85,8 εκατ. ευρώ (84,47 εκατ. ευρώ το 2022) και η εισήγηση του Δ.Σ ήταν να διανεμηθούν στους μετόχους σχεδόν όλα (προτεινόμενο μέρισμα χρήσης 2023 83,4 εκατ. ευρώ). Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν, πέρσι, σε 124,8 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς η Intrum Hellas απέδωσε στους μετόχους της (80% Intrum- 20% Πειραιώς) 234,6 εκατ. ευρώ (επιστροφή κεφαλαίου 154,6 εκατ. ευρώ και μέρισμα 80 εκατ. ευρώ).