Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες της ΕΕ χαιρετίζουν την παραδοχή από πλευράς Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ) ότι η ανάλυση των «μεγάλων δεδομένων» (Big Data) φέρνει σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές και υπογραμμίζουν ότι δεν απαιτούνται νέες ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ για τα Big Data Analytics.

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Ειδικότερα, όπως επισήμανε ο William Vidonja, στέλεχος της Insurance Europe «Οι Ευρωπαίοι (αντ)ασφαλιστές χαιρετίζουν τα συμπεράσματα της έκθεσης της ΕΙΟΡΑ για τις μεγάλες ευκαιρίες που «φέρνει» η χρήση των Big Data τόσο στους καταναλωτές όσο και στην ασφαλιστική βιομηχανία.

Ειδικότερα, η διαθεσιμότητα ενός τεράστιου όγκου δεδομένων και η χρήση ολοένα και πιο τεχνολογικά προηγμένων μοντέλων διαχείρισης ρίσκου επιτρέπουν στις ασφαλιστικές να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στους πελάτες τους, όπως προϊόντα που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες τους, καλύτερη τιμολόγηση και καλύτερη πρόληψη των κινδύνων».

Η έκθεση της ΕΙΟΡΑ είναι το αποτέλεσμα μιας θεματικής έρευνας, με στόχο την συγκέντρωση εμπειρικών αποδείξεων για τα οφέλη και τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση των Big Data. «Οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές καλούν την Αρχή να συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη βιομηχανία για το σημαντικό αυτό θέμα.

Την ίδια στιγμή, η Insurance Europe καλεί την ΕΙΟΡΑ να απέχει από ρυθμιστικά μέτρα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ανασταλτικά για την καινοτομία και για την ικανότητα του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού κλάδου να είναι ανταγωνιστικός διεθνώς».

Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τα Big Data, υπάρχει πληθώρα ευρωπαϊκών κανόνων που εφαρμόζονται κατά τη χρήση των δεδομένων στον ασφαλιστικό κλάδο (προστασία προσωπικών δεδομένων, διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, marketing εξ΄αποστάσεως, ίση μεταχείριση, απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης της Solvency II κ.α.)

«Η έκθεση της ΕΙΟΡΑ επιβεβαιώνει την επάρκεια των υφιστάμενων κανόνων σε επίπεδο ΕΕ και των διευθετήσεων που έχουν γίνει για την διακυβέρνηση των δεδομένων από τις ασφαλιστικές. Ως εκ τούτου, οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει λόγος για περαιτέρω ρυθμιστικά μέτρα, καθώς υπάρχει ήδη αποτελεσματική προστασία που διασφαλίζει την υπεύθυνη χρήση των big data analytics και αποτρέπει πιθανά ανεπιθύμητα αποτελέσματα», καταλήγει η Insurance Europe.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here