Περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής της εταιρείας στην κυκλική οικονομία.

Με τρεις νέες συμβάσεις έργων, συνολικής αξίας άνω των €22 εκ. έκλεισε το 2023 για την ΗΛΕΚΤΩΡ, την κορυφαία εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων και παραγωγής πράσινης ενέργειας, θυγατρική του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Οι δύο πρώτες συμβάσεις αφορούν σε μελέτη, κατασκευή και λειτουργία καινούργιων μονάδων στα Χανιά και τη Χερσόνησο της Κρήτης, ενώ η τρίτη αφορά σε σύμβαση Προαίρεσης της αρχικής για την ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Πιο συγκεκριμένα, στις 13 και 27/12/2023 υπεγράφησαν δύο συμβάσεις που αφορούν στα έργα «Ξήρανση Ιλύος ΕΕΛ Χανίων» (ανάδοχος κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – THALIS E.S. S.A. ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ) και  «Κέντρο Επεξεργασίας Ιλύων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ΟΤΑ – Μελών ΦΟΔIΣΑ Βόρειας Πεδιάδας» (ανάδοχος κοινοπραξία Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «THALIS E.S.S.A. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.) αντίστοιχα. 

Η πρώτη εγκατάσταση, στα Χανιά, θα έχει τη δυνατότητα να επεξεργασθεί θερμικά την ιλύ (λάσπη) που παράγεται κυρίως από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Χανίων αλλά και από γειτονικές ΕΕΛ, με στόχο τη μείωση του ρυπαντικού φορτίου των λυμάτων, ώστε να αμβλύνονται οι επιπτώσεις από τη διάθεσή τους στο περιβάλλον. Η  συγκεκριμένη επεξεργασία (ξήρανση) μειώνει τον συνολικό όγκο της παραγόμενης λάσπης κατά περίπου 80% και παράγει ένα σταθεροποιημένο προϊόν, απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως καύσιμο σε κατάλληλες μονάδες καύσης (τσιμεντοβιομηχανία) είτε ως ενισχυτικό στη γεωργία, συμβάλλοντας σημαντικά στην κυκλική οικονομία, την πράσινη ενέργεια και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Το δεύτερο έργο, αφορά στο νέο Κέντρο Επεξεργασίας Ιλύων που θα κατασκευαστεί στον χώρο του υφιστάμενου και εν λειτουργία ΧΥΤΑ Χερσονήσου και θα έχει τη δυνατότητα να υποδεχτεί και να επεξεργαστεί βιολογική ιλύ από διάφορες ΕΕΛ του νομού Ηρακλείου. Το συγκεκριμένο σύστημα περιλαμβάνει την ηλιακή ξήρανση της ιλύος για την απομάκρυνση της υγρασίας, μία από τις πιο οικονομικές και λιγότερο ενεργοβόρες μεθόδους ξήρανσης. Στη συνέχεια, η ξηραμένη ιλύς μεταφέρεται σε άλλη μονάδα, όπου εφαρμόζεται μια καινούργια -για τα ελληνικά δεδομένα- μέθοδος επεξεργασίας: η αεριοποίηση ιλύος. Εκεί, με θερμική επεξεργασία θα προκύπτει καύσιμο αέριο σύνθεσης (syngas) για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και  αδρανή τέφρα, ελαχιστοποιώντας το προς απόθεση παραπροϊόν. 

Τέλος, στις 29/12/2023 υπεγράφη σύμβαση, η οποία αποτελεί προαίρεση της αρχικής για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή Έργων για την Α’ Φάση Αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και Μεταβατικής Διαχείρισης Αποβλήτων» (κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – W.A.T.T. ΑΕ – Α΄ ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ). Η νέα αυτή σύμβαση αφορά στη δημιουργία νέων μεταβατικών χώρων ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και συνοδών έργων υποστήριξης, εξασφαλίζοντας χώρο διάθεσης επιπλέον απορριμμάτων, δίνοντας έτσι «ανάσα» στην ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής όσον αφορά στο θέμα της ταφής των αστικών αποβλήτων. 

Με αφορμή τις υπογραφές των συμβάσεων ο κ. Νίκος Σταθάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. δήλωσε: «Η σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση που διαθέτει η ΗΛΕΚΤΩΡ της επιτρέπει να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση απορριμμάτων, που περιλαμβάνουν τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, καθώς και να υλοποιεί έργα παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι καθώς και τα τρία αυτά έργα θα συμβάλλουν καθοριστικά στη διαχείριση αποβλήτων και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας σε τρεις από τους μεγαλύτερους νομούς της χώρας».