της Μαρίας Αλιμπέρτη

Η χώρα μας δίνει το καλό παράδειγμα στη γειτονιά της, με τον ιδιωτικό τομέα να στηρίζει τον δημόσιο για την κάλυψη των αναγκών και την αναβάθμιση των υπηρεσιών. Ο πρόεδρος του ΣΕΚ, κ. Θεόδωρος Χαμακιώτης υπογραμμίζει επ’ αυτού: «Στην Ελλάδα, είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι όσον αφορά στην υγεία του Έλληνα πολίτη και θεωρώ ότι, ως χώρα, είμαστε αρκετά μπροστά σε επίπεδο επενδύσεων σε τεχνολογία, ανθρώπινου και επιστημονικού προσωπικού, καθώς και ως προς το κοινωνικό κράτος. Ο ιδιωτικός τομέας υγείας στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι είναι μπροστά σε τεχνοκρατικό επίπεδο και επίπεδο υψηλών τεχνολογιών, ωστόσο ο δημόσιος τομέας έχει πολύ μεγάλη διασπορά και έναν κοινωνικό χαρακτήρα που δεν πρέπει χαθεί.

Ο ιδιωτικός τομέας υγείας απασχολεί άμεσα περισσότερους από 25.000 εργαζομένους, συντηρεί περισσότερες από 30.000 θέσεις εργασίας μέσω έμμεσων συνεργασιών και επενδύει συνεχώς στη βιώσιμη ανάπτυξη με νέες υποδομές, καινούργια ιατρικά πρωτόκολλα και νέες τεχνολογίες. Καλύπτει περίπου το 39% των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, συγκρατώντας ένα κρίσιμο επιστημονικό δυναμικό στη χώρα μας, συνεισφέροντας σημαντικά στο ΑΕΠ και αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως πόλο έλξης για διεθνείς ασθενείς. Έτσι, ιδιωτικός και δημόσιος τομέας λειτουργούν συμπληρωματικά για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στη χώρα. Αυτό φάνηκε περίτρανα την περίοδο της πανδημίας. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι, τον Μάιο του 2021, παραχωρήθηκαν από τον ιδιωτικό τομέα στο ΕΣΥ, για τις ανάγκες της πανδημίας του Covid-19, συνολικά 1.100 απλές κλίνες και κλίνες ΜΕΘ, ενώ τα τρία τέταρτα των ιδιωτικών ΜΕΘ στην Αττική είχαν παραχωρηθεί πλήρως στο ΕΚΑΒ για την εξυπηρέτηση του ΕΣΥ».

Επιπλέον, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πολλές από τις γείτονες χώρες των Βαλκανίων προτιμούν διαγνωστικά τη χώρα μας όχι μόνο για τις εξετάσεις, αλλά και για τις θεραπείες τους. Στην Ελλάδα, η πλειονότητα δε των ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ, 9 στους 10, προτιμά τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για τις εξετάσεις. Όχι τυχαία, γιατί ο ιδιωτικός κλάδος έχει προχωρήσει, πέρα από τις υπηρεσίες, ήδη στην ψηφιοποίηση των αρχείων για τον φάκελο του ασθενή, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επιλέγει οικολογικό εξοπλισμό και φιλικές για το περιβάλλον πρακτικές.

Από το περιοδικό ΧΡΗΜΑ