Ένα πέπλο αμφισβήτησης καλύπτει τις προτάσεις και τις διαβεβαιώσεις του επενδυτικού Ομίλου Ellington ότι συμφωνεί με το σχέδιο και θα καλύψει πλήρως το μερίδιο του στις επόμενες αυξήσεις κεφαλαίου της Attica Bank.

Για κάποιο λόγο οι προφορικές και οι γραπτές διαβεβαιώσεις της Ellington δείχνουν μη πειστικές.

Γι’ αυτό έχει ήδη εκπονηθεί ένα «σχέδιο Β» σε περίπτωση που κάποιος από τους βασικούς μετόχους αθετήσει την υπογραφή του.

Από την άλλη πλευρά, την εκπροσώπηση της Ellington εδώ στην Ελλάδα έχει αναλάβει προσωπικά ο πασίγνωστος και υψηλού κύρους δικηγόρος Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος αφενός διαβεβαιώνει για το “commitment” της Ellington αφετέρου απολαμβάνει του κύρους και της εμπιστοσύνης τόσο της διοίκησης της Attica Bank όσο και της εποπτεύουσας αρχής, της Τράπεζας της Ελλάδος…

Με αυτά τα δεδομένα, ιδιαίτερα κρίσιμο θεωρείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank που συνεδριάζει αμέσως μετά τα Χριστούγεννα στις 28 Δεκεμβρίου για να καθορίσει την στρατηγική της εξυγίανσης που θα ακολουθήσει η Τράπεζα,  παράλληλα με τα αποτελέσματα εννεαμήνου.

Αμέσως μετά στις 30 Δεκεμβρίου έχει συγκληθεί η  γενική συνέλευση των μετόχων για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κορυφαίο  θέμα τον χειρισμό των κόκκινων δανείων. αφού πλέον δεν υπάρχει η δυνατότητα να τα επωμισθεί ο “Ηρακλής”.

Χωρίς συμφωνία όλων των μερών για τον τρόπο χειρισμού των NPLs και NPEs, δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία  για το ύψος των πραγματικών ζημιών από την εξυγίανση, το αναγκαίο ύψος της αύξησης κεφαλαίου με αποτέλεσμα τηναπροθυμία δέσμευσης κεφαλαίων από τους μετόχους.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here