Μία ενδιαφέρουσα, παγκόσμια έρευνα εκπόνησε η Grant Thornton με τίτλο “Γυναικείο Επιχειρείν: Εφαρμόζοντας το σχέδιο δράσης στην πράξη”.

Παρότι το 78% των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο πραγματοποιεί δράσεις για την εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην ανέλιξή τους σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στις ανώτερες διοικητικές θέσεις δεν παρουσίασε μεταβολή το 2020, καταδεικνύοντας ότι η ουσιαστική αλλαγή είναι εύθραυστη.

Ειδικότερα, η έκθεση αναφέρει ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση αναπτυξιακών ευκαιριών στις γυναίκες (34%), τη δημιουργία μιας κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς (34%) και την ευέλικτη εργασία (31%), παρουσίασε αύξηση σε όλο το φάσμα του δείγματος. Ωστόσο, το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις δεν παρουσιάζει κανένα σημάδι προόδου, καθώς σήμερα ανέρχεται στο 29%, το ίδιο ακριβώς με πέρσι.

Η κ. Χριστίνα Τσιρώνη, Assurance Partner της Grant Thornton στην Ελλάδα σημειώνει ότι: “Ο αριθμός των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν πρωτοβουλίες για τη δημιουργία μιας κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς σημείωσε αύξηση από 31% το 2019 σε 34% το 2020. Ωστόσο, το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις δεν παρουσίασε καμία αύξηση αυτή τη χρονιά, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην υιοθέτηση και ουσιαστική εφαρμογή αμερόληπτων συστημάτων αξιολόγησης”.

Τα σημαντικότερα ευρήματα για το 2019

– Οι γυναίκες κατέχουν το 29% των ανώτερων διοικητικών θέσεων στις επιχειρήσεις παγκοσμίως.

– Το 87% των επιχειρήσεων έχουν τουλάχιστον μία γυναίκα σε ανώτερη διοικητική θέση.

– Το 78% των επιχειρήσεων έχουν εντατικοποιήσει τις δράσεις τους για να αυξήσουν την ισότητα των φύλων. Συχνές πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων αποτελούν:
*Δημιουργία μιας κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς (34%).
*Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης (34%)
*Δυνατότητα ευέλικτης εργασίας (31%)
*Αναθεώρηση διαδικασίας πρόσληψης (26%)
*Παροχή εκπαιδευτικών προγράμματα και coaching (26%)
*Πρακτικές επιβράβευσης των ανώτερων στελεχών, άμεσα συνδεδεμένες με τους στόχους (23%)
*Ποσοστώσεις βάσει φύλου (22%)
*Αμερόληπτα εκπαιδευτικά προγράμματα (21%)

– Ο αριθμός των γυναικών CEO αυξήθηκε από το 15% το 2019 στο 20% το 2020, ενώ ο αριθμός των γυναικών CFO μειώθηκε από το 34% το 2019 στο 30% το 2020.

Το παράδοξο της Ελλάδας…

Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι το συνολικό ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις αυξήθηκε από το 22% το 2019 στο 24% το 2020, το ποσοστό των επιχειρήσεων με καμία γυναίκα σε ανώτερη διοικητική θέση παρουσίασε αντίστοιχα αύξηση.

Ειδικότερα, όπως υπογραμμίζει η κ. Λίνα Καζά, Assurance Partner της Grant Thornton στην Ελλάδα: “οι επιχειρήσεις που δεν απασχολούν καμία γυναίκα σε ανώτερη διοικητική θέση ανήλθαν στο 24%, σε αντίθεση με πέρσι, που το ποσοστό βρισκόταν στο 17%. Φαίνεται λοιπόν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν πολιτικές ίσων ευκαιριών στη διαδικασία πρόσληψης και να ακολουθήσουν μια στοχευμένη και μεθοδική προσέγγιση σε ό,τι αφορά στα θέματα που σχετίζονται με τη δημιουργία μιας κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς”.

Σύμφωνα με τον κ. Θανάση Ξύνα, Assurance Partner της Grant Thornton στην Ελλάδα: “το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα δεν προβαίνει σε δράσεις για τη βελτίωση της ισότητας των δύο φύλων στις ανώτερες διοικητικές θέσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, αυτό δηλώνεται από το 62% των επιχειρήσεων. Όμως, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να διακρίνουν ότι η επιτυχημένη λήψη αποφάσεων προέρχεται από την ποικιλία διαφορετικών απόψεων, και δη, από την αξιοποίηση του γυναικείου δυναμικού στην ηγεσία”.

Τέλος, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αναφέρουν πως οι δράσεις που υλοποιούν οι επιχειρήσεις για να βελτιώσουν την ισότητα των φύλων είναι: η δημιουργία μιας κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς (32%), η δυνατότητα ευέλικτης εργασίας (20%), η εξασφάλιση πρόσβασης σε επαγγελματικές ευκαιρίες (17%) και τα εκπαιδευτικά προγράμματα και coaching (14%).

 

https://www.grant-thornton.gr/globalassets/1.-member-firms/greece/insights/pdfs/ibr/women_in_business_2019.pdf

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here