Το ενδιαφέρον πολλών προσκεκλημένων της έκθεσης Ποσειδώνια συγκέντρωσε το περίπτερο της Prisma Electronics.

Η Prisma Electronics είναι εταιρία που προωθεί τις τεχνολογίες αιχμής και τις λύσεις που έχει αναπτύξει στο πεδίο IoT, AI, AR αλλά και την ανάλυσης στοιχείων για τη Αεροδιαστημική βιομηχανία, την Ναυτιλία και οργανισμούς όπου η μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος και η συνεχής λειτουργία είναι σε υψηλή προτεραιότητα.

Στο περίπτερό της η Prisma Electronics παρουσιάζει τεχνολογίες αιχμής όπως :

1. Τον Νανοδορυφόρο MICE-1 για IoT – Space Comms and next Gen AIS
2. IoT devices running «AI on the edge» που αξιοποιούνται από το Laros για τον εντοπισμό διαρροών και την δημιουργία αξιόπιστων δεδομένων.
3. Την Αξιοποίηση Γυαλιών Επαυξημένης πραγματικότητας για αποτελεσματικότερες διαδικασίες στην Ναυτιλία
4. Τα νέα υποσυστήματα του LAROS που αξιοποιούν τα νευρωνικά δίκτυα για αποτελεσματικότερη προβλεπτική συντήρηση και έξυπνων αναφορών

  • Το Laros, κορωνίδα της τεχνολογίας της Prisma Electronics, είναι ένα πολυδύναμο εργαλείο που μετρά σήμερα πολλές εκατοντάδες εγκαταστάσεις και το οποίο παρέχει συνεχή πραγματική παρακολούθηση της κατάστασης των υποσυστημάτων ενός πλοίου, διάγνωση, πρόγνωση και έγκαιρη προειδοποίηση, δημιουργώντας και μεταδίδοντας δεδομένα που συμβάλλουν στη επαύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας ενός πλοίου, στην βελτίωση της απόδοσης του και συμμόρφωση του με το κανονιστικό πλαίσιο, με αυξημένη ασφάλεια και καλύτερη προβλεπτική – προγνωστική συντήρηση.

  • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επιτεύγματα της μοναδικής εταιρίας, υψηλής τεχνολογίας αιχμής, από τον ακριτικό Έβρο, της Prisma Electronics, έδειξε ο Υπουργός μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος συνεχάρη την εκπρόσωπο της, κα Δήμητρα Γιορδαμλή.