Με μια λιτή ανακοίνωση, η NN Group ενημερώνει το κοινό για την πώληση στον όμιλο Generali του συνόλου των συνταξιοδοτικών δραστηριοτήτων της Metlife στην Πολωνία. Tον Απρίλιο του 2022, η NN Group είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία εξαγοράς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της MetLife στην Πολωνία.

(Πατήστε πάνω στην εικόνα για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση)

 

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση,

“Αυτή η συνταξιοδοτική μονάδα αποτελεί μέρος των πρώην δραστηριοτήτων της MetLife στην Πολωνία που εξαγοράστηκαν από τον όμιλο NN τον Απρίλιο του 2022. Η επιχείρηση έχει υπό διαχείριση περίπου 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ περιουσιακά στοιχεία.

Η απόφαση για την αποεπένδυση ελήφθη μετά από ανασκόπηση των στρατηγικών επιλογών της NN για την πρώην συνταξιοδοτική επιχείρηση MetLife στην Πολωνία. Η συναλλαγή δεν επηρεάζει την υπάρχουσα συνταξιοδοτική μονάδα της Nationale-Nederlanden Poland, η οποία παραμένει ηγέτης της αγοράς στην πολωνική αγορά συντάξεων.

Η πώληση αναμένεται να έχει ασήμαντη επίδραση στη δημιουργία κεφαλαίου και στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου NN.

Η συναλλαγή υπόκειται σε συνήθεις όρους κλεισίματος και αναμένεται να κλείσει τελικά το πρώτο τρίμηνο του 2023”.