Σύσταση Buy, τιμή στόχο στα 1,34 ευρώ και upside 146,4% δίνει η Goldman Sachs για τη μετοχή της Alpha Bank, αποτιμώντας θετικά τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου που ανακοίνωσε η Τράπεζα χθες.

Στην έκθεσή του, ο αμερικάνικος επενδυτικός οίκος επισημαίνει την σημαντική πρόοδο στην πορεία του Project Galaxy που αναμένεται να ολοκληρωθεί το δ’ τρίμηνο 2020. Τα σημαντικότερα σημεία της ανάλυσης του αμερικανικού επενδυτικού οίκου για την Alpha Bank συνοψίζονται στα εξής:

  • H συναλλαγή Galaxy συνολικής λογιστικής αξίας 10,8 δισ. αναμένεται να ολοκληρωθεί το δ’ τρίμηνο 2020. Η Τράπεζα έλαβε μη δεσμευτικές προσφορές τον Ιούλιο 2020 και αναμένεται να λάβει δεσμευτικές προσφορές στις αρχές δ’ τριμήνου 2020. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Δείκτης ΜΕΔ στην Ελλάδα θα μειωθεί σημαντικά και θα ανέλθει στο 13%, ενώ ο Δείκτης ΜΕΑ θα μειωθεί στο 24%. Τέλος, χαμηλότερη από το αναμενόμενο θα είναι η επίπτωση της συναλλαγής στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (μεταξύ 250-280 μονάδων βάσης).
  • Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αναμένεται να ενισχυθεί κατά 1% σε ετήσια βάση το 2020, ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου κόστος χρηματοδότησης που προκύπτει από τη χρήση του Προγράμματος TLTRO, της αύξησης του υγιούς χαρτοφυλακίου και της συμμετοχής της Τράπεζας σε κρατικά προγράμματα στήριξης επιχειρήσεων με την εγγύηση κρατικών φορέων.
  • Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ενισχύεται κατά 4% – 5% σε ετήσια βάση το 2020, κυρίως λόγω του ανθεκτικού Καθαρού Εσόδου Τόκων και της σημαντικής μείωσης κόστους που απορροφά την αναμενομένη μείωση των προμηθειών.
  • Αναμενόμενη ενίσχυση του Κεφαλαιακού Δείκτη CET1 κατά 52 μονάδες βάσης, λόγω θετικής επίπτωσης των εποπτικών ρυθμίσεων, ενώ, ο Δείκτης αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω κατά 15 μονάδες βάσης, λόγω ευνοϊκότερης διαχείρισης των άυλων παγίων λογισμικού.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here