Ακόμη και οι έμπειροι ορκωτοί λογιστές σήκωσαν ψηλά τα χέρια: Παραδέχονται ότι δεν μπορούν να καταλάβουν τι συνέβη και πως στην Folli Follie:

  • Οι αναθεωρημένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας και του ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).”

Στις αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις της Folli Follie, ο όμιλος εμφανίζει κύκλο εργασιών 359 εκατ. ευρώ από ….1,41 δισ. ευρώ στις αμέσως προηγούμενες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης εμφανίζει ζημιές μετά φόρων 136 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 216 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώνονται μόλις στα 69,5 εκατ. ευρώ, έναντι προηγούμενης ανακοίνωσης σε 1,91 δισ. ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεων της FF στα τέλη του 2017 ανέρχεται σε 725 εκατ. ευρώ.

Η PwC που διενήργησε τον έλεγχο εγείρει ζήτημα συνέχισης της δραστηριότητας του ομίλου και της εταιρείας, κάνει λόγο για πλήρη ανυπαρξία συστήματα εσωτερικού ελέγχου και απουσία καταγεγραμμένων διαδικασιών αναφορικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της εταιρείας και του ομίλου και ιδιαίτερα των συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων μερών (related parties).

Ο ορκωτός ελεγκτής αναφέρει πως η διοίκηση του ομίλου δεν γνωρίζει τις αιτίες που έχουν οδηγήσει στην παραποίηση ή στην απόκρυψη οικονομικών στοιχείων, ποια πρόσωπα έδιναν τις σχετικές εντολές και ποια ήταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στα γεγονότα αυτά..

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here