Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίζεται η Insurance Europe, ο Σύνδεσμος των (αντ)ασφαλιστικών εταιρειών της ΕΕ, απέναντι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) για το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν(PEPP). Όπως προκύπτει από το έγγραφο που κατέθεσε η Insurance Europe στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το PEPP (μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://www.insuranceeurope.eu/sites/default/files/attachments/Response%20to%20EIOPA%20consultation%20on%20PEPP%20technical%20standards.pdf), o Σύνδεσμος θεωρεί την προσέγγιση της EIOPA «υπέρμετρα φιλόδοξη», σε βαθμό μάλιστα  που να υπερβαίνει το πεδίο αρμοδιοτήτων της (όπως ορίζεται από τον Κανονισμό για το ΡΕΡΡ) σε αρκετές περιστάσεις.

Η Insurance Europe συμβουλεύει την ΕΙΟΡΑ να υιοθετήσει μια λιγότερη φιλόδοξη προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του θέματος καθώς και την σύντομη χρονική προθεσμία που έχει για να καταθέσει την πρότασή της στην Κομισιόν. «Σημαντικές τεχνικές λεπτομέρειες που αυτή τη στιγμή απουσιάζουν από το κείμενο εργασίας της EIOPA πρέπει να αποσαφηνιστούν προτού η Αρχή υποβάλει τη γνωμοδότησή της στην Επιτροπή τον Αύγουστο. Ειδικότερα, η EIOPA πρέπει να εξηγήσει το οικονομικό στοχαστικό μοντέλο που προτείνει να χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει την ολιστική της προσέγγιση σε σχέση με τον κίνδυνο, την επιβράβευση, τις αποδόσεις και τις τεχνικές άμβλυνσης των κινδύνων», συνεχίζει η Insurance Europe.

Όσον αφορά στη διαβούλευση αυτή καθαυτή, οι Ευρωπαίοι (αντ)ασφαλιστές αναδεικνύουν την ανάγκη για ισότιμη αντιμετώπιση των τεχνικών άμβλυνσης των κινδύνων και υπογραμμίζουν ότι η παροχή εγγυήσεων δεν πρέπει να τιμωρείται. Επικαλούνται μάλιστα τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που έδειξαν ότι το 60% των ερωτώμενων απάντησε ότι η «ασφάλεια» είναι η πρώτη τους προτεραιότητα όταν αποταμιεύουν για τα χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση. «Οι εγγυήσεις προσφέρουν ένα πολύτιμο εργαλείο για να ενθαρρύνονται οι άνθρωποι να βάζουν χρήματα στην άκρη για τα γεράματά τους», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που θα κρίνει την επιτυχία του PEPP είναι κατά πόσο η EIOΡΑ θα υιοθετήσει μια αυστηρή «all inclusive» προσέγγιση  κατά τον καθορισμό του πλαφόν για τις προμήθειες.  Ορισμένα χαρακτηριστικά –όπως οι εγγυήσεις, η υποχρεωτική παροχή συμβουλών και η εγγενής μακροπρόθεσμη φύση του PEPP θα απαιτήσουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλιστεί τόσο η βιωσιμότητα του εγχειρήματος όσο και το ότι οι αποταμιευτές θα απολαμβάνουν των υψηλότερων standards ποιότητας. Τα έγγραφα πληροφοριών του PEPP θα πρέπει επίσης να αναδεικνύουν στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση ώστε να μην «φορτώνονται» οι καταναλωτές με υπερβολικό όγκο πληροφοριών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here