Περί τα 8 εκατ. ευρώ διέθεσε το 2023, η διοίκηση της εισηγμένης στο ΧΑ γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ ΚΡΙ για αγορά τίτλων (μετοχών, ομολόγων κ.α.), ενώ στα 4 εκατ.€ διαμορφώθηκαν τα έσοδα από πωλήσεις ανάλογων assets.

Είναι γνωστό στην αγορά ότι ο Παναγιώτης Τσινάβος αξιοποιεί το καθαρό θετικό ταμείο/διαθέσιμα εγγράφοντας υπεραξίες (όπως καταγράφονται σχετικά στον ενοποιημένο ισολογισμό).

Σωστή διαχείριση κεφαλαίων, ανάλογη της διοίκησης, με τελικό όφελος για τον μέτοχο/επενδυτή.

Ομως, αυτό που δεν είναι γνωστό (δεν αναφέρεται στην οικονομική κατάσταση) σχετίζεται με τη μετοχική θέση που πούλησε η εταιρεία-για να επενδύσει σε άλλη, με χρηματιστές να “δείχνουν” προς την Εθνική.

Με άλλα λόγια  η διοίκηση  της ΚΡΙ ΚΡΙ τοποθετήθηκε στο placement της Εθνικής.

Πληροφορία, που εάν και εφ’ όσον ισχύει θα αποφέρει ένα σημαντικό premium υπεραξίας στον χρηστό βασικό μέτοχο της μακεδονικής εταιρείας.

Στα 7,094 ευρώ η τρέχουσα τιμή για τον τίτλο της Εθνικής, θυμίζοντας ότι η διάθεση του 22% του μετοχικού κεφαλαίο  από το ΤΧΣ έγινε στα 5,30 ευρώ (Νοέμβριος 2023).

Διόλου άσχημα, κέρδη σχεδόν 1,8 ευρώ ανά μετοχή.