Στη Σιγκαπούρη βρίσκονται τα περιφερειακά κεντρικά γραφεία πολλών παγκόσμιων εταιρειών και βάση εμπόρων βασικών προϊόντων και πρώτων υλών που εξυπηρετούν την περιοχή. Καθώς η περιοχή του ASEAN συνεχίζει να αναπτύσσεται οικονομικά, οι περιφερειακές αγορές προσβλέπουν στη Σιγκαπούρη για τάσεις και πρότυπα ποιότητας καθιστώντας τη Σιγκαπούρη σημαντικό κόμβο εμπορίου και διανομής τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, το αρμόδιο Γραφείο Ο.Ε.Υ., εντοπίζει σημαντικές ευκαιρίες εισόδου στην αγορά της Σιγκαπούρης για ελληνικά διατροφικά προϊόντα. Ειδικότερα εκτιμάται ότι υπάρχει ενδιαφέρον της αγοράς για τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • γαλακτοκομικά
 • ποιοτικά κρέατα
 • θαλασσινά
 • υγιεινή διατροφή
 • βιολογικά τρόφιμα
 • προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

 

Ανταγωνιστικό περιβάλλον

Η Σιγκαπούρη έχει μια εξαιρετικά ανεπτυγμένη ανοιχτή και προσανατολισμένη στο εμπόριο οικονομία της αγοράς λόγω της σχετικά εύκολης πρόσβασης στην αγορά και των ελάχιστων εμπορικών φραγμών. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας στη Σιγκαπούρη είναι:

 • Θετική αξιολόγηση ελληνικών τροφίμων ως υψηλής ποιότητας
 • Αποδοχή υψηλών πρότυπων ασφάλειας τροφίμων καθώς αποτελούμε μέρος της Ε.Ε.
 • Αντίθετες εποχές παραγωγής τροφίμων από το νότιο ημισφαίριο
 • Θαλάσσια και αεροπορική σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Σιγκαπούρης

Η διαφοροποίηση του εφοδιασμού αποτελεί μέρος της πολιτικής επισιτιστικής ασφάλειας της χώρας για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής διακοπής του εφοδιασμού. Ως εκ τούτου, αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η αγορά παρουσιάζει ελάχιστους φραγμούς εισόδου για τους έλληνες εξαγωγείς, τα προϊόντα μας θα πρέπει να ανταγωνιστούν με πολλές παγκόσμιες μάρκες τροφίμων και επιχειρήσεων στην αγορά.

 

Δασμοί, κανονισμοί και τελωνεία

Η Σιγκαπούρη δεν έχει δασμούς στα τρόφιμα και τα αγροτικά προϊόντα – εκτός από τα αλκοολούχα ποτά. Τα αλκοολούχα ποτά επιβαρύνονται με ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος βασίζεται στον κωδικό του προϊόντος και στην αλκοολική περιεκτικότητα του προϊόντος π.χ. στα κρασιά επιβάλλουν ειδικό φόρο κατανάλωσης 88,00 S$ ανά λίτρο αλκοόλ. Σύμφωνα με τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Σιγκαπούρης-Ε.Ε. ισχύει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 60,00 S$ ανά λίτρο αλκοόλ.

Όλα τα αγαθά που εισάγονται ή παρασκευάζονται στη Σιγκαπούρη υπόκεινται σε Φόρο Αγαθών και Υπηρεσιών (GST) 7% και εφαρμόζεται με βάση την αξία για όλα τα φορολογητέα και μη φορολογητέα αγαθά. Ο φορολογητέος ΦΠΑ υπολογίζεται με βάση την αξία Κόστους, Ασφάλισης και Ναύλων (CIF) συν όλους τους δασμούς και άλλα χρεώσιμα έξοδα, είτε εμφανίζονται είτε όχι στο τιμολόγιο.

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο Οργανισμός Τροφίμων της Σιγκαπούρης (Singapore Food Agency – SFA) είναι Αρχή που υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων (Ministry of the Environment and Water Resources), και ιδρύθηκε την 1η Απριλίου 2019 για να επιβλέπει την ασφάλεια των τροφίμων και την ασφάλεια και καταλληλότητα των τροφίμων από τη φάρμα μέχρι το πιάτο του καταναλωτή. Η SFA αποτελεί συνέχεια της πρώην Αρχής Γεωργίας Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Σιγκαπούρης, την Εθνική Υπηρεσία Περιβάλλοντος και την Αρχή Επιστημών Υγείας. Οι εξαγωγείς μπορούν να επισκεφθούν τις εμπορικές εισαγωγές τροφίμων της SFA ( commercial food imports )για τους όρους εισαγωγής του προϊόντος που τους ενδιαφέρει. Η ευθύνη για τη διασφάλιση ότι τα τρόφιμα που εισάγονται στη Σιγκαπούρη είναι ασφαλή και πληρούν όλους τους τοπικούς κανονισμούς ανήκει στον τοπικό εισαγωγέα.

Σημειώνεται ότι όλες οι εμπορικές εισαγωγές τροφίμων που πραγματοποιούνται στη Σιγκαπούρη πρέπει να προέρχονται από διαπιστευμένες εταιρείες τροφίμων και από εγκεκριμένες χώρες. Επιπλέον, μόνο έμποροι που έχουν άδεια ή είναι εγγεγραμμένοι στην SFA μπορούν να φέρουν εμπορικές αποστολές τροφίμων.

 

Συσκευασία /Ετικέτες

Οι εξαγωγείς μπορούν να επισκεφθούν τις οδηγίες σήμανσης για εισαγωγείς και κατασκευαστές τροφίμων (https://www.sfa.gov.sg/food-information/labelling-packaging-information/labelling-guidelines-for-food-importers-manufacturers).

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Τροφίμων της Σιγκαπούρης (SFA) διαχειρίζεται την πιστή εφαρμογή των νόμων περί πώλησης τροφίμων και τους κανονισμούς διάθεσης τροφίμων της Σιγκαπούρης για να διασφαλίσει ότι τα τρόφιμα που διατίθενται προς πώληση στη Σιγκαπούρη είναι ασφαλή για κατανάλωση και για την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι απαιτήσεις σήμανσης των τροφίμων βάσει του Νόμου και των Κανονισμών είναι κυρίως για την υποστήριξη του καθεστώτος ασφάλειας των τροφίμων. Η SFA λαμβάνει οδηγίες από τον οργανισμό καθορισμού διεθνών προτύπων τροφίμων, την Επιτροπή Codex Alimentarius1, όταν εξετάζει τις απαιτήσεις σήμανσης για τη Σιγκαπούρη.

Η ετικέτα των τροφίμων είναι ένα από τα πιο σημαντικά και άμεσα μέσα για τους πωλητές στο να κοινοποιούν τις πληροφορίες του προϊόντος τους στους αγοραστές. Είναι ένα από τα κύρια μέσα με τα οποία οι καταναλωτές διαφοροποιούν τα μεμονωμένα τρόφιμα και τις επωνυμίες για να κάνουν ενημερωμένες επιλογές τροφίμων στο σημείο πώλησης, πριν τα καταναλώσουν. Βοηθά επίσης τους καταναλωτές να αναγνωρίσουν ένα προϊόν διατροφής σε περίπτωση περιστατικού ασφάλειας τροφίμων. Όλα τα προσυσκευασμένα προϊόντα διατροφής προς πώληση στη Σιγκαπούρη πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις σήμανσης των Κανονισμών Τροφίμων.

Ορισμένα προσυσκευασμένα προϊόντα διατροφής (π.χ. τρόφιμα ειδικής χρήσης, τρόφιμα με ισχυρισμούς θρεπτικών ή υγιεινών ιδιοτήτων κ.λπ.) απαιτούν ειδικές ετικέτες για να πληρούν τις πρόσθετες απαιτήσεις σήμανσης.

Οι εισαγωγείς, οι διανομείς, οι κατασκευαστές, οι παραγωγοί, οι συσκευαστές και οι έμποροι λιανικής θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προσυσκευασμένα τρόφιμά τους φέρουν σωστή ετικέτα πριν καταστήσουν το προϊόν διαθέσιμο προς πώληση στη Σιγκαπούρη. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες σήμανσης στις ετικέτες των τροφίμων είναι σημαντικές για να συμβάλουν στην προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας και είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνες με τις αρχές των διεθνών προτύπων τροφίμων.

 

Μάρκετινγκ των προϊόντων και των υπηρεσιών – Είσοδος στην αγορά

Κατά την άποψη του Γραφείου, οι υποψήφιοι έλληνες εξαγωγείς πριν προχωρήσουν στην προώθηση των προϊόντων τους στη Σιγκαπούρη θα έπρεπε να εξετάσουν τα ακόλουθα:

 • Η επίσκεψη στην χώρα πριν από την εξαγωγή θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες της αγοράς, την αλυσίδα εφοδιασμού και την τιμολόγηση.

 Σε γενικές γραμμές, κατά τις επαφές σας με δυνητικούς συνεργάτες, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρισμένες εταιρείες του κλάδου, θα αντιμετωπίσετε έλλειψη προθυμίας συνεργασίας, στην αρχή τουλάχιστον. Ο λόγος είναι η πληθώρα προσφορών συνεργασίας που δέχονται σε πάγια βάση οι εταιρείες που ασχολούνται με τον τομέα των τροφίμων, μιας που η Σιγκαπούρη έχει καταφέρει να προσελκύσει το σύνολο των διεθνών γνωστών εταιρειών στο χώρο.

 Η ανάθεση σε εισαγωγέα/διανομέα (ή αντιπρόσωπο) πρέπει να γίνει κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου. Η στενή συνεργασία ανάμεσα στα δύο μέρη αποτελεί προϋπόθεση για την οικοδόμηση μιας μακροπρόθεσμης σχέσης προκειμένου να αποκτηθεί μερίδιο αγοράς. Είναι καλύτερο η συνεργασία να γίνει κατ’ αποκλειστικότητα, δεδομένου του μικρού μεγέθους της αγοράς

 • Η ένωση των δυνάμεων π.χ. μια ένωση παραγωγών ή από ένα κλαδικό φορέα δημιουργεί ευκαιρίες για συλλογικό μάρκετινγκ εξαγωγών και logistics.
 • Η συμμετοχή σε μια διεθνή εμπορική έκθεση θεωρείτε προϋπόθεση για την γνωριμία με τους αγοραστές. Η έκθεση Food and Hotel Asia, που πραγματοποιείται στη Σιγκαπούρη, αποτελεί την πλέον σημαντική έκθεση τροφίμων στην περιοχή. Πλήρης κατάλογος όλων των Διεθνών Εκθέσεων τροφίμων στην Σιγκαπούρη για το προσεχές διάστημα, έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο: http://10times.com/Singapore /food & beverages /tradeshows.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here