Ο Όμιλος Adecco δημοσίευσε τα αποτελέσματα της 4ης έκδοσης της ετήσιας έρευνας Global Workforce of the Future 2023. Στην έρευνα συμμετείχαν 30.000 εργαζόμενοι από 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, που απασχολούνται σε διάφορους κλάδους από θέσεις junior μέχρι ανώτατα στελέχη. Βασικό αντικείμενο της φετινής έρευνας είναι να εξετάσει τον βαθμό ετοιμότητας των εργαζομένων και τη στάση τους απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και να παρουσιάσει προτάσεις για την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού απέναντι στις αναμενόμενες επιπτώσεις του GenAI.

Η χρήση του GenAI είναι διαδεδομένη αλλά παρατηρείται ανισομερής πρόσβαση των εργαζομένων στις ευκαιρίες εκπαίδευσης

Ενώ το 70% των εργαζομένων χρησιμοποιεί ήδη το GenAI στον χώρο εργασίας του, λιγότεροι από τους μισούς λαμβάνουν οποιαδήποτε μορφή καθοδήγησης από τους εργοδότες τους σχετικά με την χρήση του. Η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν με το 54% να δηλώνει πως εφαρμόζει το GenAI στην εργασία του. Υπάρχει επίσης ένα σημαντικό χάσμα ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης του κάθε εργαζομένου, με το 76% των κατόχων πτυχίου να χρησιμοποιεί το GenAI έναντι μόλις του 51% εκείνων που έχουν ολοκληρώσει μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, το 66% των διευθυντικών στελεχών είναι πιο πιθανό να λάβει καθοδήγηση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε σύγκριση με το 32% των στελεχών που δεν έχει διευθυντική θέση. Τέλος, το 57% των εργαζομένων δήλωσε ότι θα ήθελε να εκπαιδευθεί στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης – το οποίο είναι μια ευκαιρία για τους εργοδότες να προσεγγίσουν περισσότερο τους εργαζομένους τους.

Οι εργαζόμενοι διατηρούν πολύ θετική άποψη για το GenAI

Το 62% των εργαζομένων έχει θετική στάση για την τεχνητή νοημοσύνη, δίνοντας ένα μήνυμα για ευρεία υιοθέτηση στην εργασία. Μόνο το 7% των εργαζομένων πιστεύει ότι το GenAI θα μπορούσε να τους αντικαταστήσει, αν και πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πάνω από 300 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως θα επηρεαστούν με κάποιον τρόπο από την τεχνητή νοημοσύνη. Προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα, οι οργανισμοί θα πρέπει άμεσα να αναπτύξουν σε ευρεία κλίμακα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων 

Οι ανθρώπινες δεξιότητες σε άνοδο

Το 61% των εργαζομένων πιστεύει ότι οι ανθρώπινες δεξιότητες, όπως η συναισθηματική νοημοσύνη, η ενσυναίσθηση και οι διαπροσωπικές δεξιότητες, θα παραμείνουν πιο σημαντικές από το GenAI στην εργασία. Η καλλιέργεια αυτών των ανθρώπινων δεξιοτήτων θα έρθει μέσα από προγράμματα κατάρτισης, καθοδήγησης και εκπαίδευσης των εργαζομένων.

Η δυνατότητα εξέλιξης καθορίζει τη στάση των εργαζομένων απέναντι στον εργοδότη τους

Στη φετινή έρευνα σημειώθηκε σημαντική αύξηση, κατά 10 μονάδες, στο ποσοστό των εργαζομένων που δήλωσαν ότι σκοπεύουν να παραμείνουν στην τωρινή εργασία τους για τους επόμενους 12 μήνες, και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο 73% το 2023 από το 61% το 2022. Ωστόσο, η πλειοψηφία σχεδιάζει να παραμείνει μόνο εάν έχει πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης. Οι εργοδότες, για να διατηρήσουν και να προσελκύσουν εργαζομένους, είναι σημαντικό να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν τη δια βίου μάθηση και τις ευκαιρίες εσωτερικής μετακίνησης, καθώς αυτές είναι πιο σημαντικές από τον μισθό στην απόφαση για την παραμονή ή την αποχώρηση από μια εταιρεία.

Η αξία των δεξιοτήτων αυξάνεται

Το 56% των εργαζομένων πιστεύει ότι οι δεξιότητές τους μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλους ρόλους ή κλάδους ενώ η συντριπτική πλειοψηφία τους σκοπεύει να δείξει έμπρακτα ενδιαφέρον στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στο μέλλον. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας, των επαγγελματικών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι πιο σίγουροι ότι οι γνώσεις τους μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλους τομείς, σε σύγκριση με τους εργαζομένους στον τομέα της ασφάλισης, της αυτοκινητοβιομηχανίας και της άμυνας που είναι λιγότερο σίγουροι. Η μετάβαση από μια οικονομία που βασίζεται στην εργασία σε μια οικονομία που βασίζεται στις δεξιότητες εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς. Οι οργανισμοί μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζομένους, ώστε οι δεξιότητές τους να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις, επενδύοντας στην ανάπτυξη για όλους ανεξαρτήτως επιπέδου.

Η εξουθένωση (burnout) είναι διάχυτη μεταξύ των εργαζομένων

Το 65% των εργαζομένων αναφέρει ότι κάποια στιγμή στην εργασία του έχει υποφέρει από επαγγελματική εξουθένωση. Τα διευθυντικά στελέχη βιώνουν εξουθένωση περισσότερο από οποιονδήποτε εργαζόμενο σε άλλο επίπεδο, στο 68%, ποσοστό που αυξάνεται όταν υπάρχουν απολύσεις στην εταιρεία, καθώς το 44% ανέφερε ότι ανέλαβε περισσότερες ευθύνες μετά από μια απόλυση. Επίσης, το 78% των εργαζομένων δεν αισθάνεται υποστήριξη για να πάρει την πλήρη ετήσια άδειά του. Τα φετινά αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα της πανδημίας – οι οργανισμοί πρέπει να βάζουν τους ανθρώπους στο επίκεντρο επενδύοντας διαρκώς στην ευημερία τους.

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς Cluster Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία & Τσεχία δηλώνει σχετικά: «

Η 4η έκδοση της παγκόσμιας έρευνας του Ομίλου Adecco, Global Workforce of the Future 2023 αναδεικνύει το μεγάλο έλλειμα εκπαίδευσης των εργαζομένων στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι εργοδότες έχουν την ευθύνη να μεριμνήσουν για τη σωστή καθοδήγηση των εργαζομένων τους και την παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης σε όλους. Οι ενέργειες αυτές θα λειτουργήσουν ως δικλίδες ασφαλείας που θα θωρακίσουν το εργατικό δυναμικό αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις απέναντι από ευαίσθητα ζητήματα που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μέσα από πρωτοβουλίες καθοδήγησης, να εστιάσουν στην ενίσχυση εκείνων των ανθρώπινων χαρακτηριστικών που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει, όπως οι διαπροσωπικές δεξιότητες και η ικανότητα ηγεσίας.» 

O Denis Machuel, Chief Executive Officer του Ομίλου Adecco δήλωσε: «Ο κόσμος της εργασίας μετατοπίζεται καθώς η έμφαση πλέον δίνεται στις δεξιότητες που κατέχει ο κάθε εργαζόμενος και όχι στη δουλειά που κάνει. Η αλλαγή αυτή επιταχύνεται από τη ραγδαία εφαρμογή της Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI). Η φετινή έκθεση αποκάλυψε σημαντικά κενά στην πρόσβαση στην εκπαίδευση για το GenAI, παρά την ευρεία εφαρμογή του και τόνισε την επείγουσα ανάγκη των οργανισμών να αγκαλιάσουν τον τεχνολογικό μετασχηματισμό, να ενισχύσουν την ευελιξία, να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες των εργαζομένων τους και να προστατεύσουν την ευημερία τους. Σε έναν κόσμο που αναδιαμορφώνεται από την εξάπλωση της τεχνολογίας, το ταλέντο παραμένει ένα πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταιρείες που εστιάζουν στους ανθρώπους τους είναι πιο πιθανό να εξασφαλίσουν τη μελλοντική ευημερία τους».