Με περισσότερες από 50 υλοποιήσεις σε μεγάλους οργανισμούς στην Ευρώπη και την Αφρική, η PCS δίνει τη δυνατότητα σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα να αξιοποιήσουν λύσεις προηγμένης τεχνολογίας, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά, ευέλικτα και ικανά να ανταποκρίνονται στις επιχειρηματικές προκλήσεις. 

Όπως αναφέρει παρακάτω ο κ. Γεώργιος Ξενόφος, διευθύνων σύμβουλος της Professional Computer Services AE, κύριο μέλημα της εταιρείας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας λύσεων και επαγγελματικών υπηρεσιών, αποσκοπώντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και την ικανοποίηση των προσδοκιών τους, πλέον και στον ασφαλιστικό κλάδο, μέσω πλατφόρμας, για την υποστήριξη των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων του 2ου και του 3ου πυλώνα ασφάλισης. Περαιτέρω, η ένταξη της PCS στον όμιλο Epsilon Net προσφέρει σημαντικότατα πλεονεκτήματα και προοπτικές για το μέλλον.

Πείτε μας λίγα λόγια για την εταιρεία σας. Υπήρχαν κάποιες σημαντικές εξελίξεις που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας;

H Professional Computer Services AE έγινε, στα τέλη του 2021, μέλος του κορυφαίου ομίλου πληροφορικής Epsilon Νet και αυτό αποτέλεσε το επιστέγασμα μιας δυναμικής διαδρομής 28 ετών, στη διάρκεια της οποίας έχει αναδειχθεί σε μία από τις πλέον εξειδικευμένες και ηγετικές εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού στην Ελλάδα. 

Το «ταξίδι» της εταιρείας ξεκίνησε το 1993, όταν οραματιστήκαμε μια εταιρεία πληροφορικής η οποία θα παρείχε αξιόπιστες, ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθετους τομείς του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το 1998, οι ιδρυτές της εταιρείας μεταβιβάζουν το 50,5% αυτής στην τότε εισηγμένη DIS AE, ενώ περίπου δέκα χρόνια πριν, μέσω αντιστοίχων M&A, η PCS γίνεται μέλος του SingularLogic Group. 

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Epsilon Νet αποφάσισε να επενδύσει στην PCS αγοράζοντας το 88% των μετοχών της. 

Σήμερα, συνδυάζοντας τη δική της εμπειρία και εξειδίκευση στον χώρο του fintech με την υψηλή τεχνογνωσία και την ισχυρή πελατειακή βάση του ομίλου Epsilon Net, η PCS είναι σε θέση να διευρύνει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, μετεξελισσόμενη παράλληλα σε Innovation Hub του ομίλου και εστιάζοντας στην ανάπτυξη πρόσθετων λύσεων στον τομέα Digital Services. 

Τα καλά νέα όμως δεν σταματούν εδώ. Ήδη μέσα στο 2022 η PCS απέσπασε το βραβείο της “Fintech of the Year 2022”, που αποτελεί πράγματι την επιβεβαίωση και το επιστέγασμα των προσπαθειών όλου του προσωπικού της εταιρείας σε έναν κοινό στόχο. Αυτόν δηλαδή της ανάπτυξης τεχνολογικά σύγχρονων λύσεων για τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα και της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τον τελικό χρήστη.

Ποιες εξειδικευμένες λύσεις παρέχετε στους πελάτες σας;

Η PCS αναπτύσσει ολοκληρωμένα (κυρίως middle office-back office) πληροφοριακά συστήματα για την καθημερινή λειτουργική υποστήριξη των εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, της διάθεσης Α/Κ (είτε στο δίκτυο μιας τράπεζας είτε over the web), την υποστήριξη των υπηρεσιών θεματοφυλακής των τραπεζών, των εταιρειών διαχείρισης περιουσίας (wealth management, private banking) και την παρακολούθηση του μετοχολογίου των εισηγμένων εταιρειών σε ΧΑΑ και ΧΑΚ. 

Ένας νέος σχετικά χώρος, στον οποίο έχουμε εισέλθει δυναμικά, είναι και ο ασφαλιστικός κλάδος, όπου παρέχουμε μια τεχνολογικά σύγχρονη πλατφόρμα για την υποστήριξη των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων του 2ου και 3ου πυλώνα ασφάλισης (δηλαδή ασφαλιστικών εταιρειών και επαγγελματικών ταμείων). 

Με περισσότερες από 50 υλοποιήσεις σε μεγάλους οργανισμούς στην Ευρώπη και Αφρική, η PCS δίνει τη δυνατότητα σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα να αξιοποιήσουν λύσεις προηγμένης τεχνολογίας, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά, ευέλικτα και ικανά να ανταποκρίνονται στις επιχειρηματικές προκλήσεις. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μέσω των λύσεων της PCS αποτιμώνται καθημερινά επενδύσεις που αντιστοιχούν στο 79% του Ενεργητικού των ΑΕΔΑΚ στην Ελλάδα (source: ethe.org.gr) ή το 86% του πλήθους των UCITS Funds στην Κύπρο (source: cifacyprus.org).

Πώς αποφασίσατε να εισέλθετε και στην ασφαλιστική αγορά;

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχουμε αποκομίσει, αναπτύξαμε μια μοντέρνα λύση για την επιτυχημένη διαχείριση του κύκλου εργασιών ασφαλιστικών εταιρειών και ταμείων ασφάλισης. Από έρευνα που κάναμε, διαπιστώσαμε ότι οι περισσότερες λύσεις που υπάρχουν σήμερα στην αγορά είναι αρκετά παλιές, με περιορισμένη λειτουργικότητα, ανεπτυγμένες σε παλιές τεχνολογίες. 

Η λύση PCS Pension Schemes είναι μια σύγχρονη λύση λογισμικού, η οποία καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες των παρόχων ομαδικών συντάξεων. Η πλατφόρμα διαθέτει πλούσια λειτουργικότητα, που απλοποιεί τις πολύπλοκες διαδικασίες της διαχείρισης των Ατομικών Λογαριασμών Συνταξιοδότησης (IRAs), την τήρηση των κανονισμών που τους διέπουν, τον ορισμό των επενδύσεων, την παρακολούθηση των εισφορών/συναλλαγών και τη δημιουργία όλων των απαραίτητων αναφορών.

 Η λύση βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες, ενσωματώνει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, καλύπτει πλήρως όλες τις λειτουργικές προσδοκίες, ικανοποιώντας κανονιστικές απαιτήσεις, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί τον λειτουργικό κίνδυνο και κόστος αυτοματοποιώντας χρονοβόρες και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. 

Η πρότασή μας συμπληρώνεται κι από ένα εύχρηστο portal, που ψηφιοποιεί και υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες front-office και επικοινωνίας μεταξύ ταμείων ασφάλισης, ασφαλιστικών οργανισμών, αποταμιευτών, επαγγελματικών φορέων, εργοδοτών ή άλλων μερών, μεγιστοποιώντας την ευκολία και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι προοπτικές του θεσμού των επαγγελματικών ταμείων στην Ελλάδα;

Αν ρίξουμε μια ματιά στα στατιστικά, θα δούμε ότι στην Ελλάδα τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία σε συνταξιοδοτικά σχήματα ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) είναι σε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά. Πρακτικά, η Ελλάδα είναι ουραγός του θεσμού, με ποσοστό που δεν ξεπερνά το 1%, όταν στις ώριμες αγορές τα ποσοστά αυτά είναι πάρα πολύ μεγαλύτερα. 

Για παράδειγμα, στις χώρες του ΟΑΣΑ το ποσοστό ξεπερνά το 90% του ΑΕΠ ενώ σε άλλες, μεμονωμένες περιπτώσεις, τα ποσοστά είναι ακόμα μεγαλύτερα (π.χ. στη Δανία και στην Ολλανδία τα ποσοστά είναι περίπου 200% του ΑΕΠ). 

Από την άλλη, το υπάρχον καθεστώς (κρατικής) συνταξιοδότησης είναι σίγουρο ότι δεν επιτρέπει και δεν θα επιτρέπει στους σημερινούς εργαζόμενους (και μελλοντικούς συνταξιούχους) να προσδοκούν σε ικανοποιητικές συντάξεις, που θα τους εξασφαλίζουν αντίστοιχο (με το σημερινό) επίπεδο ζωής.

 Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσει ο σημερινός εργαζόμενος ότι αποταμιεύοντας σε τακτική χρονικά βάση ένα μόνο πολύ μικρό ποσοστό των μηνιαίων αποδοχών του σε συνταξιοδοτικά προγράμματα (είτε του 2ου των επαγγελματικών ταμείων είτε του 3ου πυλώνα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών), σε συνδυασμό με την επαγγελματική διαχείριση του κεφαλαίου που εξασφαλίζουν οι επαγγελματίες του χώρου (βλ. εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων), θα δημιουργήσει είτε ένα σημαντικό εφάπαξ είτε θα μπορέσει να ενισχύσει σημαντικά τη μηνιαία του σύνταξη. 

Σε αυτό το πνεύμα, εξίσου σημαντικότατη είναι και η συμβολή του κάθε εργοδότη, που θα πρέπει να παρέχει τέτοιου είδους εργαλεία αποταμίευσης στο προσωπικό του.

Ποιο είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα;

Κύριο μέλημα της εταιρείας μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας λύσεων και επαγγελματικών υπηρεσιών, αποσκοπώντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και την ικανοποίηση των προσδοκιών τους. Η συνέπεια, ο επαγγελματισμός και η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας αποτελούν βασικές αρχές της φιλοσοφίας μας. Επιδιώκουμε ειλικρινείς και καθαρές σχέσεις με τους πελάτες μας, οι οποίοι μας επιβραβεύουν (και τους ευχαριστούμε ειλικρινά για αυτό) με την πολύχρονη συνεργασία και εμπιστοσύνη τους. 

Τέλος, η ένταξη της PCS στον όμιλο Epsilon Net μάς προσφέρει σημαντικότατα πλεονεκτήματα και προοπτικές για το μέλλον. Η ισχυρή πελατειακή βάση του ομίλου μας και οι συνέργειες που ήδη προκύπτουν θα βοηθήσουν σημαντικά στην περαιτέρω ενίσχυση του κύκλου εργασιών της εταιρείας μας και στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Πηγή: Περιοδικό ΧΡΗΜΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here