Πωλήσεις € 316,5 εκατ. έναντι € 279,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 13,3%, κατέγραψε το εννεάμηνο του 2021 ο Όμιλος Fourlis.

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις έφτασαν τα € 60,2 εκατ. σε σχέση με € 39,0 εκατ.το εννεάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 54,4%.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA(OPR), το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 26,7 εκατ. έναντι € 17,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 53,9%.

Τα κέρδη προ φόρων, το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 7,4 εκατ. έναντι ζημιών προ φόρων € 3,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2020. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν € 8,0 εκατ.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου FOURLIS κατά την 30/09/2021 ήταν € 100,9 εκατ., σε σχέση με € 113,9 εκατ. κατά την 30/09/2020 και € 105,4 εκατ. κατά την 31/12/2020.

Από αυτά, € 94,6 εκατ. αφορούν τις εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου και € 6,3 εκατ. αφορούν τον κλάδο επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 193,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2021, αυξημένες κατά 6,7% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020 (€ 181,7 εκατ.).

Oι πωλήσεις στην Ελλάδα διατηρήθηκαν σταθερές, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 18,3% συγκρινόμενες με το εννεάμηνο του 2020.

Το EBITDA(OPR) ανήλθε σε € 17,2 εκατ. έναντι € 15,6 εκατ. το πρώτο εννεάμηνο του 2020.

Στο πλαίσιο του πλάνου ανοίγματος καταστημάτων ΙΚΕΑ νέας γενιάς, μετά τη Βάρνα Βουλγαρίας , τον Πειραιά και πιο πρόσφατα το «Mall of Sofia» στη Σόφια, Βουλγαρίας, ένα ακόμη κατάστημα θα ανοίξει τις πόρτες του στο «the Mall Athens» στο Μαρούσι, Αττικής το Δεκέμβριο του 2021.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 10 καταστήματα ΙΚΕΑ, έξι από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και τρία στη Βουλγαρία.

Επίσης λειτουργούν 9 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ. Έξι από αυτά στην Ελλάδα, δύο στην Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here