Σημαντική αλλά διαχειρίσιμη είναι η επίδραση των προβλημάτων που παρατηρούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα, αναφέρει η διοίκηση της Fourlis.

Την ίδια ώρα, το κόστος ενέργειας για τη λειτουργία των καταστημάτων και των αποθηκών του Ομίλου, επηρεάζεται από τις μεγάλες αυξήσεις που παρατηρούνται διεθνώς, συνεχίζει όμως να αποτελεί σχετικά μικρό μέρος του λειτουργικού κόστους του Ομίλου (5,3% των λειτουργικών εξόδων του 1ου τριμήνου του 2022 σε σχέση με 4,7% στο σύνολο του 2021).

Παράλληλα, η προετοιμασία για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών της Trade Estates, θυγατρικής ΑΕΕΑΠ του Ομίλου συνεχίζεται, με στόχο η δημόσια προσφορά να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, ανάλογα και με τις συνθήκες της αγοράς. Με υπάρχοντα ακίνητα αξίας €270 εκατομμυρίων και πρόγραμμα αγορών και ανάπτυξης περίπου €250 εκατομμυρίων, η Trade Estatesφιλοδοξεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο χώρο της.

Τα παραπάνω αναφέρονται στην επίσημη ανακοίνωση του Ομίλου Fourlis με αφορμή την δημοσίευση των αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου κατά το οποίο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 27,4% στα € 96,3 εκατ. έναντι € 75,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις ανήλθαν στα € 16,8 εκατ. σε σχέση με € 23,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Ειδικότερα:

Οι ενοποιημένες λειτουργικές ζημίες προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA(OPR), το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε € 0,7 εκατ. έναντι κερδών € 2,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Οι ζημίες προ φόρων το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε € 7,4 εκατ. έναντι ζημιών € 3,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021. Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν € 5,7 εκατ.

Η κερδοφορία του Ομίλου προέρχεται από το υπόλοιπο του έτους και κυρίως το δεύτερο εξάμηνο, λόγω εποχικότητας, αναφέρει η διοίκηση

Επισημαίνεται ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου τριμήνου 2021 το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου είτε ήταν κλειστό λόγω του lockdown, είτε υπολειτουργούσε ως αποτέλεσμα των μέτρων κατά της πανδημίας Covid-19, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022 τα καταστήματα λειτουργούσαν κανονικά.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου FOURLIS κατά την 31/03/2022 ήταν € 208,6 εκατ., σε σχέση με € 110,8 εκατ. κατά την 31/03/2021 και € 135,8 εκατ. κατά την 31/12/2021. Από αυτά, € 122,0 εκατ. αφορούν τις εμπορικές δραστηριότητες λιανικής του Ομίλου και € 86,5 εκατ. αφορούν τον κλάδο επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Trade Estates ΑΕΕΑΠ).

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 61,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2022, αυξημένες κατά 35,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021 (€ 45,7 εκατ.). Oι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 57,8% ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12,1% συγκρινόμενες με το πρώτο τρίμηνο του 2021. Το EBITDA(OPR) ανήλθε σε € 1,4 εκατ. έναντι € 2,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 2,4 εκατ.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 5 μεγάλα καταστήματα ΙΚΕΑ (3 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο, και 1 στη Βουλγαρία), 6 μεσαίου μεγέθους καταστήματα (4 στην Ελλάδα και 2 στη Βουλγαρία) και 9 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ (6 από αυτά στην Ελλάδα, 2 στην Βουλγαρία και 1 στην Κύπρο). Τέλος, σχεδιάζονται ή είναι υπό κατασκευή τρία νέα μεσαίου μεγέθους καταστήματα στην Ελλάδα με στόχο να λειτουργήσουν τα επόμενα 2-3 χρόνια.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν στα € 34,6 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 15,7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021 (€ 29,9 εκατ.). Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 31,0% , ενώ στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 1,5%, συγκρινόμενες με το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Το EBITDA(OPR) ανήλθε σε € -1,5 εκατ. έναντι € 0,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 4,4 εκατ.

Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 133 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 55 καταστήματα στην Ελλάδα, 32 στη Ρουμανία, 12 στην Τουρκία, 10 στη Βουλγαρία και 7 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 14 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία. Συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης του υπάρχοντος δικτύου καταστημάτων. Ξεκίνησε η λειτουργία του αυτοματοποιημένου κέντρου logistics της Intersport, το οποίο θεωρείται ως το πλέον σύγχρονο στην Ελλάδα. Θα εξυπηρετεί 120 καταστήματα καθώς και το e-commerce της εταιρείας.

Βάιος Κρόκος