Εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση της Folli Follie, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φέρεται να έχει διαπιστώσει ότι η εταιρία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως προς τον λογιστικό και οικονομικό έλεγχο.

Τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου στην Folli Follie ζητά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία:

α. δεν έχει έως σήμερα προσκομίσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σύνολο των στοιχείων που επανειλημμένα της έχουν ζητηθεί, ιδίως τα ταμειακά της διαθέσιμα της περιοχής Ασίας -Ειρηνικού και

β. προέβη στην υπογραφή σύμβασης ανάθεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών επί συγκεκριμένων κονδυλίων των οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 2017 με διεθνή ελεγκτική εταιρία, διαδικασίες που δεν συνιστούν Έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και ως εκ τούτου δεν προκύπτει καμία διασφάλιση, παρά τις σαφείς υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ανάθεση της διενέργειας ελέγχου επί του συνόλου των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων,

Σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε, μεταξύ άλλων ενεργειών, να υποβάλει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση έκτακτου ελέγχου της Folli Follie Group βάσει της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 40 του κ.ν.2190/1920.

Ορισμένες πλευρές δεν αποκλείουν μάλιστα να τεθεί επί τάπητος ακόμη και το ενδεχόμενο να οδηγηθεί πλέον σε διαχειριστικό έλεγχο στην εταιρία, καθώς οι συνεχείς καθυστερήσεις δημιουργούν πλέον εύλογο προβληματισμό.

H Επ. Κεφαλαιαγοράς, αξιολογεί τη καθυστέρηση στην παροχή από πλευρές Folli Follie στοιχείων οικονομικού και λογιστικού ελέγχου αλλά και τις αλλαγές στην Επιτροπή Ελέγχου που έχει συσταθεί. Υπάρχει πρόβλημα στη σύνθεσή της σε ότι αφορά ένα μέλος, έχει προκληθεί και η καθυστέρηση στην υπογραφή της σύμβασης με την Ernst & Υoung που έχει επιλεγεί για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here