Στα 296,6 εκατ. ευρώ ανήλθε οι κύκλος εργασιών της Folli Follie το 2018, χρονιά κατά την οποία άρχισε να αποκαλύπτεται το σκάνδαλο (διά του QCM) στον όμιλο ο οποίος έκτοτε έχασε σημαντικές συνεργασίες του χαρτοφυλακίου του.

Η πτώση ανέρχεται σε 17,4%, έναντι των 359,2 εκατ. ευρώ που ήταν ο κύκλος εργασιών στην οικονομική χρήση 2017 (με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία). Σε ενοποιημένη βάση το καθαρό αποτέλεσμα είναι αρνητικό και οι συγκεντρωτικές ζημιές που αντιστοιχούν στους μετόχους της μητρικής είναι 260 εκατ. ευρώ από σχεδόν 300 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 126,2 εκατ. ευρώ από 135,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και οι καθαρές ζημιές σε 166,5 εκατ. ευρώ από 172,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Η εταιρεία σημειώνει σε ανακοίνωσή της ότι τα δημοσιευόμενα οικονομικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της τελούσας σε καθεστώς διαχείρισης (administration) θυγατρικής Links (London) Limited.

Θα ακολουθήσει η δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της εταιρείας για την εν λόγω χρήση στις 7 Ιουλίου 2020.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here