Σε καθεστώς προσωρινής προστασίας από τους πιστωτές της βρίσκεται η Folli Follie.

Σε σχετική ανακοίνωση της η εισηγμένη αναφέρει ότι στο πλαίσιο της “διασφάλισης και προστασίας της δραστηριότητας της, κατέθεσε αίτηση για την λήψη προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 106 α παρ. 6 του Ν. 3588/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει επί της οποίας εκδόθηκε προσωρινή διαταγή”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Folli Follie δεν γνωστοποιεί πότε κατέθεσε τη σχετική αίτηση ούτε τον αριθμό της. Δηλώνει  πως “η εν λόγω προστασία που παρασχέθηκε από τις δικαστικές αρχές στην εταιρεία, σκοπό έχει την διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας και την αποφυγή μείωσης της αξίας της εταιρικής περιουσίας από επιθετικές συμπεριφορές, με τις οποίες η Εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και να επιτρέψει στην Εταιρεία να σχεδιάσει απρόσκοπτα και προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλάνο αναδιοργάνωσης με στόχο να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής της”.

Η αίτηση κατατέθηκε με τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον του 20% των πιστωτών της Folli Follie.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κυρίαρχο σημείο αυτού του πλάνου θα αποτελέσει η πλήρης αναδιοργάνωση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας της Εταιρείας για την προστασία των συμφερόντων των μετόχων, πιστωτών, συνεργατών και επενδυτών της και τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας”.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here