Μία μετοχή της νέας εταιρείας για κάθε 12 μετοχές της Eurobank Holding θα πάρουν οι μέτοχοι ώστε όλοι οι μέτοχοι της Eurobank να έχουν  όφελος από το τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο. Στη σημερινή γενική συνέλευση της Εurobank ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας εξήγησε πως το σχέδιο εξυγίανσης ήταν πρωτοποριακό και υιοθετήθηκε από το τραπεζικό σύστημα.

  • “Δείξαμε πως μπορεί να μειωθεί το απόθεμα των NPEs. Το σχέδιο εξυγίανσης άνοιξε το δρόμο για επιστροφή της τράπεζας στην κερδοφορία.”

Ο κ. Καραβίας ανακοίνωσε επίσης πως από το 2021 θα ισχύσει πρόγραμμα επιβράβευσης για τους εργαζόμενους της τράπεζας με τη διάθεση stock options. Σημείωσε βέβαια, ότι, λόγω των μνημονίων, από το πρόγραμμα εξαιρούνται τα υψηλόβαθμα στελέχη της τράπεζας, τονίζοντας πως αυτό θα πρέπει να αλλάξει.

Αυτή είναι  η ομιλία του CEO της Eurobank, Φ. Καραβία προς τους μετόχους στη γενική συνέλευση της 29ης Ιουλίου:

«Αγαπητοί μέτοχοι,

Είναι η πρώτη φορά και ελπίζω η τελευταία που η Γενική μας Συνέλευση διεξάγεται εξ αποστάσεως, λόγω των υγειονομικών συνθηκών.  Και μόνο αυτό το γεγονός αρκεί για να δείξει πόσο μεγάλες είναι οι αλλαγές στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο ένα έτος που μεσολάβησε από την προηγούμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.  Αλλαγές στην κοινωνία, την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, που δημιουργούν εντελώς νέες συνθήκες.

Η μείζων εξέλιξη για την Τράπεζα μας ήταν ασφαλώς η ολοκλήρωση του σχεδίου για την εμπροσθοβαρή εξυγίανση του ισολογισμού που είχαμε ανακοινώσει το Νοέμβριο του 2018 και μας δίνει σήμερα σημαντικό προβάδισμα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.  Με δείκτη ΝΡΕ 15,6% είμαστε η Τράπεζα της οποίας τα θεμελιώδη μεγέθη προσεγγίζουν εκείνα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών και βρισκόμαστε έτσι σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσουμε τις πρόσθετες προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία.

Το σχέδιο μας περιελάμβανε διαδοχικά βήματα που έγιναν τον τελευταίο χρόνο.  Ξεκινήσαμε με τη συγχώνευση με την Grivalia και συνεχίσαμε με τις τιτλοποιήσεις Pillar και Cairo, €2 και €7,5 δισεκατομμυρίων, αντίστοιχα.  Είμαστε η πρώτη Τράπεζα που έκανε τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και χρήση του σχεδίου ΗΡΑΚΛΗΣ, ενώ στο σκέλος του εταιρικού μετασχηματισμού, δημιουργήθηκαν δύο νέες εταιρικές οντότητες, αφενός η Eurobank Holdings AE και αφετέρου η Τράπεζα Eurobank AE. Τον Ιούνιο, ολοκληρώσαμε τη συμφωνία με τη doValue για το Cairo και την απόκτηση 80% της θυγατρικής μας FPS, που ήδη μετονομάστηκε σε doValue Greece, με την Τράπεζα να διατηρεί το υπόλοιπο 20%. 

Τις επόμενες μέρες κάνουμε και το τελευταίο βήμα του σχεδιασμού, που αφορά άμεσα εσάς, τους μετόχους μας, και το οποίο εγκρίνεται από τη σημερινή ΓΣ.  Όπως ακριβώς είχαμε ανακοινώσει θα διανείμουμε μέρος των ομολογιών μέσης και κατώτερης διαβάθμισης της τιτλοποίησης Cairo. Τα αντίστοιχα μερίδια έχουν εισφερθεί σε εταιρεία με αυτό τον αποκλειστικό σκοπό, οι μετοχές της οποίας θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το τρίτο τρίμηνο του έτους.  Θα λάβετε μία μετοχή της εταιρείας αυτής για κάθε 12 μετοχές Eurobank Holdings που κατέχετε.  Κάνουμε έτσι πράξη ένα καινοτόμο στοιχείο του σχεδίου μας, δηλαδή τη δυνατότητα που εξασφαλίζουμε στους μετόχους μας να διατηρήσουν σημαντικό μέρος από τα δυνητικά οφέλη της διαχείρισης του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου. 

Το Σχέδιο Επιτάχυνσης αναγνωρίστηκε ως πρωτοποριακό και υιοθετήθηκε από σχεδόν το σύνολο του ανταγωνισμού.   

Γιατί όμως η ολοκλήρωση του παραπάνω πλάνου ήταν τόσο σημαντική?

Πρώτον, είναι σημαντική για τους μετόχους, γιατί ανοίγει το δρόμο για ουσιαστική αύξηση της κερδοφορίας μας.  Όπως είχαμε ανακοινώσει το Φεβρουάριο, πριν ακόμη διαφανούν οι σοβαρές επιπτώσεις της πανδημίας, η Τράπεζα στόχευε σε κερδοφορία 12 λεπτών του ευρώ ανά μετοχή ή απόδοση επί της καθαρής θέσης περίπου 9%, κυρίως λόγω της σημαντικής υποχώρησης των προβλέψεων στις 90 μονάδες βάσης.  Θέταμε την ανάπτυξη των εργασιών και την κερδοφορία ξανά στο επίκεντρο, ύστερα από μια 10ετία πολλαπλών προκλήσεων.  Ο μεσοπρόθεσμος στόχος μας παραμένει απόδοση κοντά στο 10% επί των ιδίων κεφαλαίων, αλλά οι νέες συνθήκες ανέτρεψαν το σχεδιασμό για το 2020 και αναμένεται να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξή του.  Ήδη αναθεωρήσαμε την εκτίμησή μας για προβλέψεις από 90 μ.β. σε περίπου 150 μ.β.  Γενικότερα, ακριβείς προβλέψεις για την τελική επίπτωση της υγειονομικής κρίσης δεν μπορούν ακόμη να διατυπωθούν.

Δεύτερον, η ολοκλήρωση του πλάνου είναι σημαντική για το τραπεζικό σύστημα συνολικά. Δείξαμε ότι μια ελληνική τράπεζα μπορεί να μειώσει δραστικά το απόθεμα των NPEs.  Και ήδη το μοντέλο Eurobank ακολουθείται και από άλλες τράπεζες.  Θέλω να τους ευχηθώ ειλικρινά η προσπάθειά τους να επιτύχει, γιατί αντανακλά θετικά σε όλους.

Τρίτον, η πιστοληπτική αναβάθμιση της χώρας σε investment grade είναι ένας από τους βασικούς καταλύτες για να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις.  Πρόσφατα μιλώντας με στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής, μου εξηγούσε τη δυσκολία που είχε να πείσει τον Group CFO να κάνει μια μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα, καθώς ο τελευταίος εξετάζοντας τις αναφορές των οίκων αξιολόγησης θεωρούσε τη χώρα μας ως μη επενδύσιμη.  Αλλά διαβάθμιση investment grade για τη χώρα δεν είναι δυνατή χωρίς δραστική μείωση των NPEs. Και η Eurobank απέδειξε ότι αυτό είναι εφικτό.

Η ολοκλήρωση του σχεδίου μας ήταν το επιστέγασμα της προσπάθειας της Τράπεζας να διαχειριστεί όλες τις προκλήσεις του παρελθόντος.  Από το 2016, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκε κατά 390 μονάδες βάσης φτάνοντας το 19,2% στο τέλος του 2019 – ο υψηλότερος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα – και επέτρεψε στην Τράπεζα να χρηματοδοτήσει την εξυγίανση του ισολογισμού της.  Την ίδια 4ετή περίοδο, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες, από το 46% σε επίπεδα κάτω από το 16%, ενώ ο δείκτης κάλυψης επισφαλειών αυξήθηκε από το 50,6% στο 60% σήμερα.  Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα, συνεχίσαμε τις δράσεις άντλησης και διαχείρισης ρευστότητας.  Οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €13 δισεκατομμύρια, από τα οποία €9 δισεκατομμύρια αφορούν την ελληνική αγορά.  Μεταξύ των άλλων, κατά το α΄ τρίμηνο του 2019 πετύχαμε την πλήρη απεξάρτηση της Τράπεζας από τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας (ELΑ).

Τα καθαρά κέρδη το 2019 ανήλθαν σε ετήσια βάση σε €257εκ., κυρίως χάρη στη μείωση των προβλέψεων.  Ιδιαίτερα σημαντική ήταν για μία ακόμη χρονιά η συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων στις οποίες τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 16,0%, σε €168εκ.

Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας της διοικητικής ομάδας της Τράπεζας και όλων των εργαζομένων.  Όμως, ειδική αναφορά οφείλω να κάνω στο πρώην Αναπληρωτή ΔΣ και μέλος του ΔΣ κ. Θόδωρο Καλαντώνη για την εξαιρετική συμβολή στην επιτυχία μας.  Του εύχομαι κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα ως Προέδρου της doValue Greece, με την οποία έχουμε συνάψει στρατηγική συμφωνία συνεργασίας για τη διαχείριση όλων των μη εξυπηρετούμενων δανείων μας σε βάθος 14 ετών.

Όπως ήδη ανέφερα, οι εξελίξεις ανέτρεψαν τις προσδοκίες μας για τη φετινή χρονιά. Το ξέσπασμα της πανδημίας μας επιβάλλει νέες προτεραιότητες:

Πρώτον, την άμεση δανειοδότηση και υποστήριξη των πελατών μας με παροχή ρευστότητας στην οικονομία.  Δεύτερον, τη σωστή διαχείριση ώστε να μη δημιουργηθεί μια νέα γενιά μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και τρίτον, την εστίαση στην προώθηση και χρηματοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων και των έργων πνοής που χρειάζεται η ελληνική οικονομία για να πετύχει ισχυρή ανάπτυξη.

Για να στηρίξουμε όσους έχουν πληγεί από τα μέτρα περιστολής του ιού προχωρήσαμε, μαζί με όλες τις συστημικές τράπεζες, στην αναστολή αποπληρωμής δανείων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Χορηγούμε ρευστότητα σε επιχειρήσεις που την έχουν άμεση ανάγκη.  Με βάση τα στοιχεία του α’ εξαμήνου 2020, η Τράπεζα αύξησε τα δανειακά της υπόλοιπα προς τις ενήμερες επιχειρήσεις κατά €1 δις, από ίδιους πόρους.  Επιπρόσθετα, αμέσως μόλις ενεργοποιήθηκαν, συμμετείχαμε ενεργά στα προγράμματα του Δημοσίου και έχουμε εγκρίνει σχεδόν το σύνολο των κονδυλίων, ύψους €1,1 δις, που μας αντιστοιχούσαν από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το Πρόγραμμα Εγγυοδοσίας.  Η εκταμίευση αυτών των ποσών έχει ήδη ξεκινήσει και κατά το μεγαλύτερο μέρος θα ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.  Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε χρήση και της β’ φάσης του Προγράμματος Εγγυοδοσίας και εκτιμούμε ότι για το σύνολο του έτους τα δανειακά μας υπόλοιπα προς τις ενήμερες  επιχειρήσεις θα αυξηθούν κατά €2,5-3,0 δις.

Ως στρατηγικοί εταίροι του ελληνικού τουρισμού, που κατεξοχήν πλήττει ο αντίκτυπος του κορονοϊού, ήμασταν η πρώτη και η μόνη τράπεζα που παρουσίασε ένα μεγάλης κλίμακας, εξειδικευμένο πακέτο στήριξης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων – πελατών μας, ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ.  Η κίνηση αυτή έτυχε εξαιρετικά θετικής υποδοχής από τους πελάτες μας, τον κλάδο και την αγορά στο σύνολό της.

Η φετινή χρονιά θα είναι δύσκολη οικονομικά και δημοσιονομικά για τη χώρα, με ιδιαίτερες προκλήσεις για το τραπεζικό σύστημα.  Όμως, ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός μας δεν αλλάζει, με βασικό άξονα την επέκταση των εργασιών, εντός και εκτός Ελλάδος, και ταυτόχρονη έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στον οποίο θα κάνω ιδιαίτερη αναφορά.  Κινούμαστε ενεργά για την ανάπτυξη των εργασιών μας, με στοχευμένες πρωτοβουλίες (2019):

Στο σκέλος της τραπεζικής ιδιωτών, το περασμένο φθινόπωρο αναλάβαμε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία.  Ήμασταν εκείνοι που ξαναφέραμε στο επίκεντρο τη στεγαστική πίστη, προτείνοντας για πρώτη φορά την επιλογή για σταθερό επιτόκιο σε όλη τη διάρκεια του δανείου.  Η πρωτοβουλία μας δικαιώθηκε από την αγορά.  Το μερίδιό μας στα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε και οι περισσότεροι νέοι πελάτες προτίμησαν την επιλογή που προανέφερα.  Η εκδήλωση της πανδημίας ανέκοψε προσωρινά την ανάκαμψη, ήδη όμως οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων έχουν επανέλθει στα επίπεδα πριν το lockdown.

Συνολικά, στη λιανική τραπεζική το 2019 υπήρξε ένα έτος απόλυτης επιτυχίας των στόχων που είχαμε θέσει, όχι μόνο στα δάνεια, αλλά επίσης στις καταθέσεις, τραπεζοασφάλειες και διαχείριση περιουσίας. Είναι σημαντικό ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες επανέρχονται στα προ του κορονοϊού επίπεδα.

Στον τομέα των επιχειρήσεων, η θέση της Eurobank ως Τράπεζας της Ανάπτυξης ενισχύθηκε.  Έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα μεγάλα έργα που εξελίσσονται στη χώρα.  Δεσμεύοντας κεφάλαια 800 εκ. ευρώ, είμαστε η βασική τράπεζα για το συντονισμό και την άντληση κεφαλαίων για το μεγαλύτερο των μεγάλων έργων, το Ελληνικό.  Πρόσφατα υπογράψαμε την αποκλειστική χρηματοδότηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική.  Συνεργαζόμαστε με το ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση του ποσοστού που έχει στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, συμβουλεύουμε τη ΔΕΗ για το μετασχηματισμό της και ο κατάλογος είναι κάθε άλλο παρά εξαντλητικός.  Θα είμαστε παρόντες και πρωταγωνιστές σε κάθε μεγάλο έργο πνοής για τη χώρα. Η πιστωτική επέκταση του υγιούς χαρτοφυλακίου για το 2019 ξεπέρασε το 10% σε τομείς όπως η Ναυτιλία, η Βιομηχανία και το Εμπόριο.  Ήδη αναφέρθηκα στην προοπτική για περαιτέρω αύξηση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου κατά το 2020. 

Παράλληλα με την επέκταση των εργασιών, η απλοποίηση του λειτουργικού μας μοντέλου και ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ο επόμενος κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής μας.  Οι υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω ηλεκτρονικών δικτύων συνεχώς εμπλουτίζονται και βελτιώνονται.  Αυτό αφορά τόσο το e-banking και το m-banking για ιδιώτες και επιχειρήσεις, όσο και την καινοτόμο υπηρεσία v-banking που αξιοποιούν ήδη 8.000 μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις για να διεκπεραιώνουν όλες σχεδόν τις τραπεζικές εργασίες από το χώρο της δουλειάς τους.

Οι χρήστες του Mobile App ξεπέρασαν το μισό εκατομμύριο.  Οι ψηφιακές συναλλαγές άγγιξαν το 42% του συνόλου και το 80% των πληρωμών και χρηματικών μεταφορών.  Η ψηφιοποίηση διευκολύνει την επίτευξη μίας ακόμη προτεραιότητας που έχουμε θέσει, την συμμόρφωση με όλους τους κανονιστικούς κανόνες σε απόλυτο βαθμό.  Η νέα πλατφόρμα που ενεργοποιήσαμε για τη διαχείριση των πληροφοριών Anti-money laundering (AML Management) αποτελεί ισχυρό όπλο στην καταπολέμηση της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος.  Τέλος, ξεκινήσαμε από τις θυγατρικές στην Κύπρο και το Λουξεμβούργο τον εκσυγχρονισμό της βασικής τραπεζικής πλατφόρμας που χρησιμοποιεί η τράπεζα, με τις κορυφαίες διαθέσιμες επιλογές εξοπλισμού και προγραμμάτων υποστήριξης.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που ήδη έχει επιτευχθεί, η απλοποίηση του λειτουργικού μας μοντέλου και η ψηφιοποίηση πρέπει να συνεχιστούν με επιταχυνόμενους ρυθμούς.  Στο πλαίσιο αυτό, θα αυξήσουμε τις επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και σε ανθρώπινο δυναμικό για τα πληροφορικά μας δίκτυα.

Κάθε νέα εξέλιξη θεμελιώνει πιο βαθιά την πεποίθησή μας ότι η Eurobank είναι οι άνθρωποί της.  Παρά τις πολλαπλές προκλήσεις, ο Όμιλος διατήρησε τα προηγούμενα χρόνια προγράμματα μεταβλητών αποδοχών ανταμείβοντας συγκεκριμένες μεγάλες ομάδες προσωπικού με βάση τις ατομικές ή συλλογικές τους επιδόσεις καθώς επίσης και συγκεκριμένα σημαντικά έργα του Ομίλου.  Για παράδειγμα, ο Όμιλος κατά το 2019 κατέβαλε το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ για μεταβλητές αποδοχές.

Αποτελεί για εμένα ξεχωριστή ικανοποίηση ότι μπορούμε σήμερα να προτείνουμε, για πρώτη φορά ύστερα από δέκα και πλέον χρόνια κρίσης, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διάθεση stock options ως ανταμοιβή των εργαζομένων με βάση τις επιδόσεις τους.  Δεν υπάρχει σαφέστερη ένδειξη για την επιστροφή της Τράπεζάς μας σε συνθήκες κανονικότητας.

Θα ήταν βέβαια παράδοξο μέσα στο περιβάλλον που διαμόρφωσε η αναπάντεχη πανδημία να προχωρήσουμε σε διανομή πρόσθετων αμοιβών.  Και γι’αυτό το σχέδιο δεν θα έχει εφαρμογή τη φετινή χρονιά. Σας ζητούμε όμως να το εγκρίνετε ήδη από φέτος για το 2021 για δύο λόγους.  Πρώτον, γιατί θεωρούμε πως οι εργαζόμενοί μας και οι προσπάθειές τους αξίζουν αυτή την ανταμοιβή, και είναι σκόπιμο να γνωρίζουν ότι είναι ειλημμένη απόφαση προς άμεση εφαρμογή, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.  Άλλωστε, τα stock options θα δοθούν επιλεκτικά, με βάση την απόδοση, επομένως μπορούν να λειτουργήσουν αμέσως ως ένα επιπλέον κίνητρο.  Και, δεύτερον, επειδή είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανάκαμψη είναι δυνατή τον επόμενο χρόνο και η έγκριση του προγράμματος επισφραγίζει τη βεβαιότητα ότι η Τράπεζα θα έχει ισχυρές επιδόσεις μόλις το περιβάλλον βελτιωθεί. Προσβλέπω, λοιπόν, στη θετική ψήφο σας και για αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Σημειώνω ότι, δυστυχώς, από τις πρόνοιες αυτές εξαιρούνται δια νόμου τα υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας.  Θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα κατάλοιπο της κρίσης, που δεν έχει λογική βάση και λειτουργεί αντιπαραγωγικά, και ότι η ανακολουθία θα πρέπει να αποκατασταθεί, ώστε το πρόγραμμα να έχει καθολική ισχύ, με μόνο κριτήριο το αξιοκρατικό.

Αγαπητοί μέτοχοι,

Ο στόχος μας είναι φιλόδοξος αλλά ξεκάθαρος.

Να εξασφαλίσουμε για τη Eurobank της επόμενης μέρας θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη αντίστοιχα των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Η Eurobank να είναι σε ορατό χρονικό ορίζοντα η πιο σύγχρονη, καινοτόμος και αποτελεσματική τράπεζα στην Ελλάδα, η πρότυπη ψηφιακή τράπεζα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Να προσφέρουμε κορυφαία εξυπηρέτηση στους πελάτες μας, στηρίζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Να στηρίξουμε την ανάπτυξη και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες της.

Να συνεισφέρουμε στην ευημερία των χωρών και των κοινωνιών που υπηρετούμε.

Να δημιουργούμε, με σταθερή κερδοφορία, αξία για εσάς, τους μετόχους μας, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη σας».

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here