Με απόλυτη επιτυχία επιτέλεσε η Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ τον ρόλο του αποκλειστικού Χρηματοοικονομικού Συμβούλου (FinancialAdvisor) της εταιρείας Folli Follie στο έργο αναδιάρθρωσης του συνολικού δανεισμού της ύψους 467.000.000 Ευρώ και στο έργο εξασφάλισης ενδιάμεσης χρηματοδότησης ύψους 13.007.018 Ευρώ για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών της, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, σημειώνεται πως η Whitetip Investments  ΑΕΠΕΥ, σε εκτέλεση της εντολής που έλαβε από τη διοίκηση της Folli Follie, επινόησε, εκπόνησε και υποστήριξε, κατά τις διαπραγματεύσεις της Εταιρείας με τους πιστωτές της και τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους τους, μια πρωτότυπη και εξαιρετικά καινοτόμο δομή αναδιάρθρωσης, η οποία προσαρμόστηκε πλήρως στις σύνθετες ανάγκες της Folli Follie για χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, και της επέτρεψε να θέσει υπόψη των πιστωτών μία συνολική πρόταση, που παρέχει το μέγιστο δυνατό ποσοστό ανάκτησης (recovery ratio)  μέσω του διαχωρισμού  συγκεκριμένων  περιουσιακών στοιχείων από τις λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας, συνυπολογίζοντας κερδοφόρες ή μη λειτουργίες και φορολογικούς κινδύνους. Η πρόταση αυτή  έγινε δεκτή από τους κατόχους των ομολόγων Eurobonds, Swissbonds και Schuldschein μέσω της υπερψήφισης, από τους δύο πρώτους, του σχεδίου αναδιάρθρωσης στις 9 Δεκεμβρίου 2020 και της υπογραφής, από όλους, της συμφωνίας εξυγίανσης κατά τα άρθρα 106β και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα και την υποβολή αίτησης της συμφωνίας εξυγίανσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών προς επικύρωση.

Επιπροσθέτως, η Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ υπήρξε ο Σύμβουλος της Folli Follie τόσο στο έργο εύρεσης επενδυτών  όσο και στο έργο σχεδιασμού του ομολογιακού δανείου ύψους 13.007.018 ευρώ. Η πλειονότητα των ομολογιών (97,16%) καλύφθηκε από τον θεσμικό διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων (PrivateEquity) ArenaInvestors, που τελεί υπό τη διεύθυνση του RuvenShafir στην Ευρώπη και διαθέτει δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ κ. Χαράλαμπος Αγγελετόπουλος. δήλωσε: “Η περίπτωση της Folli Follie, μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της QCM τον Μάιο του 2018, αποτέλεσε υπόθεση άνευ προηγουμένου για τα ελληνικά επιχειρηματικά δεδομένα. Τόσο η συμφωνία αναδιάρθρωσης δανεισμού της Folli Follie όσο και η κάλυψη του ομολογιακού δανείου σε συνθήκες πρωτόγνωρες διεθνώς, λόγω του COVID-19, συνιστούν την επίτευξη ενός μοναδικού, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη, εγχειρήματος αυξημένης πολυπλοκότητας υπό ασφυκτική πίεση χρόνου και αλλεπάλληλων δυσκολιών. Η Whitetip Investments  ΑΕΠΕΥ είναι ιδιαίτερα περήφανη για την ουσιαστική συμβολή της στην επιτυχή κατάληξη του εγχειρήματος αυτού”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here