του Νίκου Κωτσικόπουλου

Σε νέα 10η στη σειρά αύξηση επιτοκίων (0,25%) προχώρησε η Fed στις ΗΠΑ, αλλά για πρώτη φορά έστειλε μήνυμα ότι πιθανόν να ολοκλήρωσε τον κύκλο αυξήσεων των επιτοκίων, τα οποία έχει ήδη ανεβάσει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 και την εποχή του Ben Bernanke.

Σχετικά με αυτό, δεν υπάρχει δέσμευση της Fed αλλά απλή νύξη με την οποία αφήνει ανοιχτά τα ενδεχόμενα ανάλογα με τις αντιδράσεις της οικονομίας στο επόμενο διάστημα. Ωστόσο η παύση μπορεί να είναι πολύ πιθανή και μπορεί να σηματοδοτεί ανάλογη στάση από την ΕΚΤ, με μία τελευταία αύξηση 0,25% και ακολούθως στάση και αναμονή για οικονομικές αντιδράσεις.

Τα αμερικανικά επιτόκια αναφοράς έχουν ανεβεί στα επίπεδα 5%-5,25%. Η απόφαση ήταν ομόφωνη. Αν και αναφέρεται ότι «ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος», αβέβαιη χαρακτηρίζεται και η «έκταση των επιπτώσεων» (οικονομική δραστηριότητα, προσλήψεις, πληθωρισμός).

Όπως αναφέρεται «η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τις εισερχόμενες πληροφορίες και θα αξιολογεί τις επιπτώσεις στη νομισματική πολιτική».

Για να προσδιοριστεί αν χρειάζεται πρόσθετη σύσφιξη η Fed θα λάβει υπόψη τη σωρευτική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, τις καθυστερήσεις με τις οποίες η νομισματική πολιτική επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα και τον πληθωρισμό, καθώς και τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις.

Θα συνεχιστούν επίσης οι πωλήσεις ομολόγων και τίτλων. Τονίζεται τέλος ότι η Επιτροπή θα είναι διατεθειμένη να προσαρμόσει καταλλήλως την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής εάν προκύψουν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της επιτροπής. Οι αξιολογήσεις της Επιτροπής θα λαμβάνουν υπόψη ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων αναγνώσεων σχετικά με τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, τις πληθωριστικές πιέσεις και τις πληθωριστικές προσδοκίες, καθώς και τις χρηματοπιστωτικές και διεθνείς εξελίξεις.

Η ανακοίνωση της Fed δεν περιλάμβανε αυτή τη φορά, τη συνήθη φράση ότι «αναμένει πως κάποια περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής μπορεί να είναι κατάλληλη».