Ο θεσμός των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για την αναζήτηση διεξόδων στο Συνταξιοδοτικό ζήτημα μέσω του δεύτερου πυλώνα, κατά τα τελευταία χρόνια. Οι ενδείξεις μιας νέας προσέγγισης για ένα ασφαλιστικό σύστημα τριών πυλώνων είναι δεδομένες και ανανεώθηκαν στο Διεθνές Συνέδριο Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στην Ύδρα δια στόματος του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Νότη Μηταράκη. Ο δεύτερος πυλώνας, ως κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα και υποχρεωτικός – είτε δημόσιος (π.χ. ΕΤΕΑΕΠ) είτε ιδιωτικός, όπως είναι τα ΤΕΑ με δυνητική τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους από ιδιωτικούς φορείς- διαφαίνεται ως μια άμεση λύση.

Η INTERAMERICAN, με την ίδρυση και λειτουργία από το 2010 του ΤΕΑ εργαζομένων της, καθώς και την έναρξη λειτουργίας και δεύτερου ΤΕΑ για τους συνεργάτες της στις πωλήσεις από φέτος τον Ιούνιο, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των οργανισμών που έχουν υιοθετήσει αυτή την προοπτική υποστηρίζοντας, αφενός, τη συμπληρωματική ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού της και αφετέρου, την ανάπτυξη σχετικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

Καθαρό ενεργητικό 19,22 εκατ. ευρώ

Ειδικότερα, το ΤΕΑ εργαζομένων της εταιρείας που αριθμεί 1.263 ασφαλισμένους, έχει δώσει 152 εφάπαξ παροχές ύψους 2,98 εκατ. ευρώ έως σήμερα, από τον Μάρτιο του 2011 που δόθηκε η πρώτη εφάπαξ παροχή. Οι εισφορές που έχουν καταβληθεί στο Ταμείο ανέρχονται σε 16,7 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια του Αποθεματικού Εφάπαξ Παροχών από το 2013 επενδύονται αποκλειστικά στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο «ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds», του οποίου η αποτίμηση παρουσιάζει καθαρό ενεργητικό 19,22 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω Μεικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει παγκόσμιο προσανατολισμό, επενδύει σε άλλα επιλεγμένα Αμοιβαία Κεφάλαια εξειδικευμένων οίκων του εξωτερικού, έχει μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, χαρακτηρίζεται από μεσαίο (ισορροπημένο) επενδυτικό κίνδυνο, απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και επενδυτικός σκοπός του είναι η προστασία του κεφαλαίου και η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα.

Επισημαίνεται ότι το ΤΕΑ των Εργαζομένων της εταιρείας, που ξεκίνησε πρωτοποριακά για την ασφαλιστική αγορά το 2010, υποστηρίζεται ουσιαστικά από την INTERAMERICAN, που συνεισφέρει 5,25% επί των μηνιαίων αποδοχών κάθε εργαζομένου – μέλους του Ταμείου. Παράλληλα, η εταιρεία υποστηρίζει το ΤΕΑ με την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here