Υπέρ της ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας τάσσονται οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές, όπως διαφαίνεται από την ανακοίνωση-σχόλιο της Insurance Europe σχετικά με την πρόταση της Kομισιόν.

Σύμφωνα με τους ασφαλιστές,  οι ψηφιακές ταυτότητες αποτελούν ουσιαστικό συστατικό της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και των εθνικών και ευρωπαϊκών οικονομιών. Συνεπώς, ο ασφαλιστικός κλάδος χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Κομισιόν σε αυτόν τον τομέα και προβλέπει πολλές δυνατότητες.

Στον τομέα της διανομής, οι ασφαλιστές θα μπορούσαν να φανταστούν τις ακόλουθες περιπτώσεις χρήσης:

-Ο σαφής και εύκολος προσδιορισμός των δυνητικών πελατών, ιδίως κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων γνωριμίας με τους πελάτες σε διαδικτυακά κανάλια διανομής ή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

-Διευκόλυνση στη δυνατότητα εγγραφής και πρόσβασης στις διαδικτυακές υπηρεσίες των ασφαλιστών και εύκολη αναγνώριση για μεμονωμένη είσοδο.

-Διασφάλιση ότι οι υποψήφιοι πελάτες είναι ενήλικοι και ως εκ τούτου έχουν πλήρη νομική ικανότητα να συνάψουν μια σύμβαση.

Το Digital Identity Wallet θα μπορούσε να προσφέρει έναν τρόπο μαπόδειξεις έναντι των αρμόδιων εποπτικών αρχών ότι οι απαιτήσεις συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης έχουν ικανοποιηθεί από τον εργαζόμενο.

Όσον αφορά την τεχνική εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες πτυχές:

-Επί του παρόντος δεν υπάρχει ομοιόμορφη αρχιτεκτονική IT. Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των Digital Identity Wallets, ιδίως όσον αφορά το επίπεδο ασφάλειάς τους.

-Οι λύσεις Digital Identity Wallet θα πρέπει επίσης να είναι φιλικές προς το χρήστη, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας για τη βελτίωση της αποδοχής των χρηστών.

-Όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα, τη φιλικότητα προς τον χρήστη και την αποδοχή των χρηστών, οι χρήστες δεν πρέπει να αναγκάζονται να χρησιμοποιούν διαφορετικά πορτοφόλια ανάλογα με το αντίστοιχο πεδίο εφαρμογής τους.

-Δεν πρέπει να υπάρχουν τεχνικοί περιορισμοί στη χρήση πορτοφολιών σε φορητές συσκευές – οι λύσεις πορτοφολιών πρέπει να λειτουργούν ομαλά σε όλες τις κινητές συσκευές, ανεξάρτητα από το λειτουργικό τους σύστημα ή την ηλικία τους.

-Επιπλέον, οι ψηφιακές ταυτότητες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην απλοποίηση της εκπλήρωσης των δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων και στην εξασφάλισή τους.

Όταν αποφασίζετε για μια συγκεκριμένη τεχνολογία για την εφαρμογή των Digital Identity Wallets, πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων (π.χ. προστασία δεδομένων βάσει σχεδίου) και για την επιλογή λύσεων που να παρέχουν προστασία στο μέλλον.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here