Στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής και της κερδοφορίας για το 2019, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εμπλουτίζει ή ανανεώνει τα προγράμματα αυτοκινήτου. Ο κλάδος αυτοκινήτου στην Ευρωπαϊκή Πίστη είναι κερδοφόρος, όπως αναφέρει ο διευθυντής Εκδόσεων Κλάδου Αυτοκινήτου, κ. Παναγιώτης Μαρκόπουλος, προσθέτοντας ότι η εταιρεία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται μεταξύ των τριών μεγαλυτέρων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, συγκρίνοντας την παραγωγή του Αυτοκινήτου.

 

Στην Ελενα Ερμείδου

 

  • Το Αυτοκίνητο πάει «στον αυτόματο» ή χρειάζονται αλλαγές σε καλύψεις που παρέχει ο κλάδος;

 

Το αυτοκίνητο τεχνολογικά εξελίσσεται διαρκώς. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη αφενός οι υπάρχουσες καλύψεις να εμπλουτίζονται με πρόσθετες παροχές, αφετέρου να αυξάνεται το όριό τους για νέες καλύψεις.

Παρατηρούμε μεταστροφή των προτιμήσεων των αγοραστών σε υβριδικά και ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Οι ίδιες οι αντιπροσωπείες αυξάνουν τα μοντέλα τους με νέες τεχνολογίες, με αποτέλεσμα η τιμή διάθεσης των αυτοκινήτων να είναι προσιτή στο αγοραστικό κοινό.

Η τεχνολογία των ημιαυτόνομων και αυτόνομων οχημάτων συνεχώς εξελίσσεται και κομμάτια της ενσωματώνονται σε ολοένα και περισσότερα οχήματα παραγωγής.

Συνεπώς, χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση και αλλαγή ή προσαρμογή των καλύψεων σύμφωνα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται, αφενός από την τεχνολογική εξέλιξη, αφετέρου από τη ζήτηση, ώστε αυτές να καλύπτουν πραγματικές ανάγκες.

 

  • Πού βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Πίστη από πλευράς κατάταξης στην αγορά (παραγωγή); Τι μερίδια αντιστοιχούν στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση και τις πωλήσεις που κάνει κατευθείαν η εταιρεία;

 

Η εταιρεία μας τα τελευταία χρόνια βρίσκεται μεταξύ των τριών μεγαλυτέρων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, συγκρίνοντας την παραγωγή του Αυτοκινήτου.

Η αύξηση και η διατήρηση της εταιρείας μας στις πρώτες, παραγωγικά, θέσεις έχει προέλθει και συνεχίζει να προέρχεται από τη στήριξη και τη συστηματική προσπάθεια των συνεργατών μας να βάλουν την Ευρωπαϊκή Πίστη σε κάθε ελληνικό σπίτι.

Έχουμε δηλώσει ότι η πώληση ασφαλειών γίνεται και πρέπει να γίνεται από ασφαλιστές, χωρίς αυτό να αποτελεί πρόβλημα στην οποιαδήποτε τεχνολογική εξέλιξη. Εξάλλου, για να μπορέσουν οι συνεργάτες μας να τοποθετήσουν στην εταιρεία μας τη συγκεκριμένη παραγωγή, προσπαθούμε να έχουν ένα όσο το δυνατόν αρτιότερο μηχανογραφικό σύστημα πληροφόρησης και εκτέλεσης των εργασιών τους, με τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία και αποκέντρωση.

Είναι κατανοητό ότι η παραγωγή μας προέρχεται εξολοκλήρου από τα δίκτυα πωλήσεων.

 

  • Κάποιοι λένε ότι χρειάζονται αυξήσεις τιμολογίων, κάποιοι επιμένουν πως όχι. Εσείς τι πιστεύετε και από ποιες παραμέτρους εξαρτώνται όλα αυτά;

 

Την τελευταία σχεδόν δεκαετία της οικονομικής κρίσης, το ασφάλιστρο του Αυτοκινήτου συρρικνώθηκε κατά 40-45%. Η μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων, και επομένως της συχνότητας των ατυχημάτων, καθώς και η συγκράτηση του κόστους των ζημιών, με την εισαγωγή στη διαδικασία αποζημίωσης των συμβεβλημένων-συνεργαζόμενων συνεργείων, είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί και το κόστος των ζημιών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν κραδασμοί.

Τα δύο τελευταία χρόνια, φαίνεται να αλλάζει η κατάσταση στον παράγοντα της κυκλοφορίας αυτοκινήτων και, επομένως, η συχνότητα ζημιών. Ήδη «έχει ανάψει το λαμπάκι» ότι πλέον δεν υπάρχει άλλο περιθώριο μείωσης του ασφαλίστρου, αλλά αντιθέτως αύξησης.

Επίσης, όλο και συχνότερα, έχουμε εμφάνιση ακραίων φυσικών φαινομένων, όπως το χαλάζι και η πλημμύρα. Αύξηση της συχνότητας των κλοπών, λόγω αφενός έλλειψης ανταλλακτικών, ως αποτέλεσμα της κρίσης και ενός γερασμένου στόλου, αφετέρου της εξέλιξης των μέσων που χρησιμοποιούν οι διαρρήκτες, και, τέλος, αύξηση και στις φωτιές, λόγω της ελλιπούς συντήρησης των οχημάτων.

Ακόμα και καλύψεις που παλαιότερα αποτελούσαν μαξιλάρι ασφαλείας για τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα τελευταία χρόνια αυξάνονται σημαντικά τα ποσοστά ζημιάς τους και σε αυτές.

Εμείς παρακολουθούμε τόσο τη συχνότητα όσο και την εξέλιξη των ζημιών και κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις με σκοπό αφενός τη διόρθωση των αποτελεσμάτων, αφετέρου τη διατήρηση του χαρτοφυλακίου.

 

  • Κερδοφορία στο Αυτοκίνητο έχετε βγάλει;

 

Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο κλάδος χωρίς κερδοφορία. Πέραν της νομοθεσίας και του εποπτικού μηχανισμού, που έχει θέσει τα όρια λειτουργίας και φερεγγυότητας, διαχρονικά, η εταιρεία μας στους στόχους που θέτει έχει περάσει στους ανθρώπους-στελέχη της τη φιλοσοφία της σωστής και ισορροπημένης ανάπτυξης, με πρωταρχικό κριτήριο την κερδοφορία. Μόνο μέσω της κερδοφορίας μπορείς να αναπτυχθείς και να βαδίζεις σε στέρεα βάση. Συνεπώς, υλοποιώντας τη συγκεκριμένη αρχή προσπαθούμε και έχουμε κερδοφορία στον κλάδο αυτοκινήτου.

 

  • Νέα προγράμματα ετοιμάζετε για το 2019;

 

Είμαστε στην αρχή της χρονιάς. Το υφιστάμενο εύρος των προγραμμάτων μας κρίνουμε ότι ικανοποιεί τις ανάγκες των ασφαλισμένων μας. Παράλληλα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις τόσο της αγοράς όσο και στον τομέα της εξέλιξης του αυτοκινήτου και εφόσον προκύψει ανάγκη, άμεσα εμπλουτίζουμε τα προϊόντα μας με πρόσθετες καλύψεις ή με αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων.

 

  • Οι στόχοι σας για το 2019;

 

Οι στόχοι μας για το 2019 δεν είναι άλλοι από την αύξηση της παραγωγής και της κερδοφορίας του κλάδου, όπως αυτοί έχουν περιγραφεί στο πενταετές πλάνο της εταιρείας μας. Παράλληλα, στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας τόσο ως προς τους συνεργάτες μας όσο και ως προς τους ασφαλισμένους μας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here